«Hvordan stiller du deg til en eventuell kommunesammenslåing?» Det var det første askerbøringene ble spurt om da kommunen kartla innbyggernes holdning til kommunereformen.

Spørsmålet og presentasjonen av mulige alternativer for sammenslåing var i tråd med anbefalingen fra kommunaldepartementet. Men disse valgene fikk ikke bæringene.

LES OGSÅ: Ungdommen mener: – Bærum best alene

– Skaper usikkerhet

Ottar Hellevik ved Universitetet i Oslo er professor i metode og statistikk. Han har fått tilsendt spørreskjemaene som intervjuerne brukte da de ringte rundt til innbyggerne.

– Jeg mener opplegget i Asker er bedre enn i Bærum. En bør helt klart innlede med spørsmålet om en ønsker at kommunen skal fortsette som egen kommune eller ikke, skriver Hellevik i en e-post.

– Å bare presentere ulike sammenslåingsalternativer, slik som i undersøkelsen i Bærum, gjør spørsmålet ledende. Det skapes usikkerhet om hvordan resultatene skal tolkes, mener han.

 

Mange reagerte. Blant dem var Stein Stugu i partiet Rødt.

– Etter min mening har Bærum fått en spørreundersøkelse som er fullstendig ubrukelig, sa Stugu etter at han selv var blitt intervjuet i undersøkelsen.

LES OGSÅ: Nei til gallupdemokrati

Holdt hemmelig

Asker og Bærum kommuner valgte å ikke offentliggjøre spørreskjemaet før etter at undersøkelsen var avsluttet. Begrunnelsen var at det kunne påvirke svarene.

Nå har Budstikka fått spørsmålene med instruksjoner om hva intervjuerne skal lese opp. Og hva de ikke skulle lese opp.

I Bærum ble de oppringte først spurt om hvilke alternativer for sammenslåinger de foretrekker.

Ett av alternativene er at Bærum fortsetter som egen kommune. Men det skulle ikke leses opp, ifølge instruksen. Det gjorde at flere unnlot å svare på resten av undersøkelsen.

 

LES OGSÅ: Også Røyken-ungdommen shopper i Sandvika

– Graverende manipulering

Harald Sævareid er opprørt etter at han fikk se spørreskjemaet. Som gruppeleder for SV er han med i styringsgruppen for kommunereformen i Bærum. Alle i gruppen fikk se utkastet til spørsmålene før intervjuerne begynte ringerunden til innbyggerne.

Der var selve holdningsspørsmålet til sammenslåing presentert som første spørsmål.

– Nå ser jeg jo at skjemaet ikke stemmer overens med det vi fikk presentert. Det var ingen i styringsgruppen som foreslo noen endringer av rekkefølgen på spørsmålene. Jeg ser på hele undersøkelsen som graverende manipulering. Jeg kan nok godta et vedtak om sammenslåing, men ikke på bakgrunn av en slik undersøkelse, sier Sævareid.

Spørreundersøkelsene

  • I perioden 11. april til 1. mai ringte Epinion til 3.800 innbyggere i Asker og Bærum, på oppdrag fra kommunene.
  • Formålet var å la innbyggerne svare på spørsmål om kommunesammenslåing.
  • Resultatene fra undersøkelsen skal publiseres i dag.
  • Undersøkelsen skal gi politikerne bedre grunnlag for å avgjøre om kommunene skal slå seg sammen med andre kommuner eller ei, og hvilket alternativ innbyggerne foretrekker.
  • Kommunestyret i Bærum behandler spørsmålet om kommunesammenslåing 22. juni.
  • I Asker faller avgjørelsen 14. juni.
  • Røyken kommune har hatt en tilsvarende undersøkelse, mens Hurum har holdt folkeavstemning.

 

LES OGSÅ: – Naturlig at et utkast endres

Lover gjennomgang

Ordfører Lisbeth Hammer Krog har ikke noe svar på hvordan holdningsspørsmålet ble flyttet lenger bak i intervjuet.

– Vi skal ha møte i styringsgruppen tirsdag formiddag, og da får vi en nøye gjennomgang av prosessen og fakta i saken. Vi må ta det på alvor hvis innbyggerne ikke er fornøyd med undersøkelsen, sier Hammer Krog.

– Imøtekom behovet

– Endelig plassering av holdningsspørsmålet ble gjort for å imøtekomme behovet hos kommunen, sier prosjektleder Erik Tveit i Epinion.

– Ville det ikke vært bedre å innlede med holdningsspørsmålet til sammenslåing?

– Formålet med undersøkelsen var å kartlegge de ulike alternativene, samt innhente flere synspunkter.

– På skjemaet med spørsmål er «Bærum kommune fortsetter som egen kommune» oppført som ett svaralternativ. Men intervjueren får beskjed om ikke å lese det opp?

– Oppdraget for Bærum kommune innebar å kartlegge de aktuelle alternativene for kommunesammenslåing, ikke om innbyggerne var for eller mot sammenslåing som sådan, sier Tveit.

– Hvis noen ikke ønsket et av alternativene for sammenslåing, men svarte at de var imot sammenslåing, så ble det likevel registeret som svar.

– Mener du det var en faglig god måte å gjøre det på?

– Ja, svarer Erik Tveit.

– Formålet med undersøkelsen var å kartlegge hvilket sammenslåingsalternativ innbyggerne i Bærum ønsket, supplerer han.