Snømåking er kommunens ansvar. De setter ut jobben til underleverandører. Deres instrukser er en del av avtalen.

Kommunen er ansvarlig for å kontrollere utført arbeid. Hvis kommunen ikke er tilfreds med arbeidet, må de pålegge underleverandørene å få veiene i tilfredsstillende stand.

Les også

Skammelig brøyting og snørydding

Ingen fornuftig person kan akseptere den tilstanden som fremkommer av bilder fra Hosle og Haslum. De forholdene øker risikoen for ulykker og skade på mennesker.

Vi som bor i disse områdene, betaler skatt og derved lønnen til disse som ikke gjør jobben sin.

Kommunen og de ansvarlige for brøyting må skjerpe seg. Vi kan ikke akseptere å ha denne type forhold i Bærum.