Dermed vil Viken bli etablert fra 2020.

- Jeg er veldig glad for denne avklaringen. Nå kan vi bruke kreftene på å gjennomføre sammenslåingen i stedet for å spekulere på hva som vil skje i stortingsbehandlingen senere i høst. Prosessen med sammenslåing av fylkene pågår for fullt, sier Solveig Schytz, gruppeleder for Venstre i fylkestinget i Akershus.

Hun mener at to av områdene (hvor fylkeskommunen allerede har ansvaret)  der innbyggerne i vår region vil merke en forskjell når fylkesgrensene blir borte, er kollektivtrafikk og utdanning: 

- Venstre mener at å få på plass et nytt sømløst billettsystem for hele Viken, slik vi  i dag har i Oslo og Akershus blir noe av det første vi må gjøre i Viken. Det betyr at vi må lage et nytt felles takst- og sonesystem for kollektivtrafikken som også innbefatter Østfold og Buskerud, og der det blir felles billettsystem mellom buss og tog også i Østfold og Buskerud, det er det ikke i dag, påpeker hun.

- At fylkesgrensene blir borte gir større valgfrihet for elever i videregående skole og fagskolen. I dag kan man søke seg til en videregående skole i et annet fylke, men da stiller man bakerst i køen. 

Enige

KrF, Venstre, Høyre og FrP er enige om oppgavene som skal overføres til de nye regionene. Enigheten representerer den største struktur- og ansvarsendringen for fylkeskommunene siden de ble opprettet. Strukturen på 11 fylker ligger fast og er en viktig forutsetning for overføring av nye oppgaver til fylkeskommunene, skriver Høyre i en pressemelding.

- Dette er en stor seier for KrF som lenge har kjempet for en demokratireform der flere oppgaver flyttes fra staten og til slagkraftige regioner. Avtalen innebærer en solid oppgaveoverføring fra staten og statlig byråkrati over til folkevalgtstyrte fylkeskommuner. Dette er svært viktig desentralisering som sikrer folkevalgt styring nærmere innbyggerne. Det er også en viktig distriktsreform, som sikrer langt flere virkemidler i verktøykassa til regionale politikere som bedre vet hvor skoen trykker i sin region, sier Kjell Ingolf Ropstad, nestleder i KrF.

Sp kritisk

Senterpartiet mener dette dreier seg om ren sentralisering.

- Den store taperen i dag er folket, alle de som bor rundt om i landet vårt. Regjeringen og KrF har bestemt seg for å ikke bry seg om den folkelige motstanden. De ignorerer bare folkeavstemningene. Folket er blitt oversett, overprøvd og overkjørt. Det er en enorm arroganse regjeringen og KrF nå viser, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.