Bakgrunnen er Stortingets vedtak 8. juni 2017 om sammenslåing av de tre fylkeskommunene.

Møtet åpnes av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

På dagsorden står blant annet forslag til navn på det nye fylket, antall medlemmer i det nye fylkestinget, kriterier for sammensetning av og funksjoner til fellesnemnda og opprettelse av partssammensatt utvalg.

I tillegg vil det bli en orientering om regionreformen generelt, og om parlamentarisme og formannskapsmodell.

LES OGSÅ: Nytt fylke tilbake til start - nye Viken-forhandlinger må til

LES OGSÅ: Valgerd Svarstad Haugland blir fylkesmann i Oslo og Viken

En avtale mellom de tre fylkene ble fremforhandlet og undertegnet i fjor høst. Viken skulle være navnet på det nye fylket. Men flertallet i fylkestingene både i Akershus og Østfold sa nei.

Likevel vedtok Stortinget 8. juni en sammenslåing av de tre fylkene.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal lages en forskrift med nærmere regler om den enkelte sammenslåing, der blant annet antallet medlemmer i det nye fylkestinget fastsettes.

Valgerd Svarstad Haugland blir fylkesmann når fylkesmannsembetene i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud blir slått sammen 1. januar 2019.