Nylig møtte ungdom – i et dialogmøte de selv tok initiativ til – Bærum kommune. Der ble de møtt nærmest med en kald skulder, og kommunen la ansvaret tilbake på russen.

Dette gjelder arrangement for denne gruppen unge mennesker, som for første gang siden pandemien skal feire sin egen skolegang og slutten på den.

Hvis kommunen «ikke er en festarrangør», men kan leie ut – for penger – til massive festivaler og egne gratisarrangement som Sandvika byfest, betale Securitas litt for ekstra vakthold, lete etter arenaer der ungdom kan samles, men ikke bruke arealene våre til inkludering, forebygging av ensomhet og utestengelse og sette søkelys på mental helse til ungdom, hva skal vi da med kommunale festplasser og parker?

Og hvorfor er ikke Vårt Sandvika og Sandvika vel en del av dialogen, som representanter for næringsliv og innbyggere?

Kunne man ikke, som under byfesten, tilbudt toaletter, foodtrucks, ekstra vakthold og førstehjelpsstasjoner med Norsk Folkehjelp, for en trygg feiring, gjerne også med politi til stede? Som ellers bruker ressurser på å jage russen rundt i kommunen vår etter publikumsklager, når de er på jakt etter et sted og samles.

I en tid som er preget av fest, men vanskelig for mange. En brå fest etter år med pandemi. På deres initiativ. Mange har det vanskelig nå.

Les også

Hvor er viljen til å løse russe-problematikken?

Rusproblematikken er ifølge kommunen stigende. Unge søker å bli en bedre versjon av seg selv gjennom rus, fordi de ikke blir akseptert – av sine egne, i skolen, samfunnet og hverandre.

Se dem når de tar initiativ. Kanskje det ikke er skateparker, olabilløp og noen kvelder på Artista Gallericafé de trenger. Kanskje disse unge menneskene vet hva de trenger selv, men møter veggen hos sine egne – de som representerer dem i kommunestyret? Det er bare trist.

Noen dager i mai kunne vi vært stolt vertskap for en trygg, lokal og inkluderende feiring. Med Securitas, Norsk Folkehjelp, foodtrucks. Og andre tiltak som ved festivaler ellers. Arrangert av dem – ungdommen – ikke av «oss». Hvis Bærum kommune hadde stilt opp.

Les også

Kommentar fra en som faktisk var til stede