Hele kommunen kontrolleres etter avsløring om gullavtale mellom nære kolleger

Rådmannen sier gullavtalen som ble inngått mellom nære kolleger bryter med lov, avtaleverk og etiske retningslinjer.