– Det er alltid en utfordring å skaffe nok boliger, det er dyrt i Bærum. Vi må kjøpe med kløkt, sier Liv Hansteen, enhetssjef for bolig i Eiendomsavdelingen.

Tall fra eiendomsavdelingen viser at det er langt flere boliger i Bærum Vest enn i øst.

«God spredning» av kommunale boliger, hvor disse blir «en del av de ordinære, lokale bomiljøene» er et uttalt mål. Dette «fremmer inkludering og mangfold», ifølge Bærum kommunes egne skriv. Hansteen jobber for å rette opp dagens skjevhet.

LES OGSÅ: – Utbyggere frykter verditap når kommunen vil kjøpe

– 62 prosent av boligene vi har kjøpt i år, ligger i Bærum Øst. Men vi kjøper ikke boliger til 100.000 kroner kvadratmeteren, sier Hansteen.

Det er i snitt cirka 10.000 kroner å spare per kvadratmeter på å kjøpe i vest – 48.100 kroner mot 58.300 kroner i øst.

Kommunens budsjett er begrenset.

– Vi kjøper ikke toppleiligheter. Vi søker kanskje beliggenhet som er dårligere enn det mange andre vil ha. Vi kjøper gjerne første etasje, og må ikke ha vestvendt terrasse. Vi kjøper heller ikke fjerde etasje uten heis, for vi tenker på barnefamiliene som skal bo, sier Hansteen.

LES OGSÅ: Tina (23) vet ikke om hun tør å flytte hjem igjen som rusfri

LES OGSÅ: Hemmelig politistatistikk ble offentlig likevel

Konverterer til boligformål

Bærum kommune har i år gått gjennom all sin eiendom, for å se om noe av dette kunne konverteres til bolig.

– Vi er nå under ombygging slik at 58 mennesker vil kunne bosettes i eiendom som blant annet har vært omsorgsbaser tidligere, sier Hansteen.

LES OGSÅ: Pusser opp tilgrisede Skytterdalen-blokker

Rus og psykiatri er mest vrient

Personer med rus- relaterte eller psykiske problemer er ifølge Hansteen den mest krevende gruppen å finne gode boliger til.

– Vi tenker på dem som skal bo, som er svake, men vi tenker også på dem som allerede bor.

Bærum skal nå satse ekstra på å finne boliger til gruppen rus og psykiatri, primært mindre enheter. Hansteen kartlegger nå tomter til nye firemannsboliger.

– Disse glir fint inn i nabolagene, vi har ingen klager på disse boligene, sier Liv Hansteen.

LES OGSÅ: – Barna må rustes for en fremtid vi ikke kjenner

Utleiemarkedet er mye privat og småskala

Forsker Hans Christian Sandlie på Nova ved Høgskolen i Oslo og Akershus beskriver Bærums spredningsvansker som «en klassiker».

– Konsekvensen er at du i mindre grad får integrering. Nabolag er en viktig faktor for å bli en del av storsamfunnet – eller holdes man utenfor, mener Sandlie.

Utenom kommunen består leiemarkedet i stor grad av privatpersoner som leier ut i småskala.

– Da velger utleier de leietagerne som det er minst risiko knyttet til, sier han.

LES OGSÅ: Politikerne om Skytterdalen: – Ingen klager til oss