«I den senere tid har kommunen erfart at profesjonelle utbyggere av nye boligprosjekter har avvist Bærum kommune som kjøper av velferdsboliger i det åpne markedet, årsaken er frykt for redusert markedsverdi/attraktivitet av usolgte enheter», heter det i en orientering fra Eiendomsavdelingen til Bærums-politikerne fra i våres.

SE BAKGRUNN: Overvekt av kommunale boliger i Bærum vest

– Ikke diskriminering

Enhetssjef for bolig i Eiendomsavdelingen i Bærum kommune, Liv Hansteen, ønsker ikke å fortelle hvilke boligprosjekter som skal ha avvist kommunen.

– For oss er det viktig å ha et godt forhold til alle utbyggere i Bærum, sier hun.

Dette kan trolig ikke anses som diskriminering, ifølge Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

– De som har behov for kommunale boliger er en sammensatt gruppe, mens vi forvalter lovverket som beskytter mot diskriminering på bakgrunn enten av kjønn, etnisitet, alder, funksjonsnedsettelse, religion eller seksuell legning, skriver seniorrådgiver Marianne Woldstad i LDO.

LES OGSÅ: