Gjennom de siste årene har det vært svært vanskelig å få rekruttert vikarer. Det gjelder både i pleie- og omsorgssektoren og i barnehagene. På disse områdene er sykefraværet over 7 prosent, noe som medfører et daglig behov for flere hundre vikarer.

Problemet er at det er mangel både på sykepleiere og helsefagarbeidere i pleie og omsorg, og pedagoger og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene.

Rekruttering blir utfordrende som følge av dette, og ofte må fagkompetansen erstattes med vikarer uten den riktige kompetansen.

Dette reduserer kvaliteten på våre kommunale tjenester.

I dag settes det inn vikarer etter behov, som i all vesentlighet gjelder ved sykdom. Dette gjelder både ved pleieinstitusjoner og i barnehagene.

I barnehagene er det for eksempel en bemanningsnorm som må etterkommes. Dermed er det et konstant behov for vikarer.

Arbeiderpartiet har gjennom flere år tatt opp denne problemstillingen og foreslått å opprette kommunale vikarsentraler i Bærum kommune.

Oslo kommune har skjønt dette.

I dag har vi rammeavtaler med vikarbyråer. Selv med disse avtalene må behovet for vikarer ofte dekkes av andre byråer, da heller ikke de med rammeavtale alltid greier å skaffe nok fagpersonell.

Bærum kommune har store utgifter til vikarbruk. Det vil bli betydelig redusert ved at kommunen oppretter vikarsentraler med hele og faste stillinger til tarifflønn.

I dag brukes det vikarbyråer som koster betydelig mer enn hva egne faste vikarer vil gjøre. Her er det store penger å spare. Dette er i tillegg en ordning som både tjenesteledere og ansatte i kommunen etterspør.

Oslo kommune har skjønt dette. De har de siste årene hatt et prøveprosjekt med vikarpool for barnehagene i noen bydeler. Formålet var å sikre faste, stabile og ikke minst kompetente vikarer og samtidig redusere bruken av vikarbyråer.

Evalueringen viste at denne prøveordningen har gitt tjenestestedene tilgang på dyktige fagpersoner. Prosjektet har vært så vellykket at denne ordningen nå utvides til å gjelde hele Oslo kommune.

Dette mener Arbeiderpartiet i Bærum også er veien å gå. Ved å ansette faste vikarer med rett kompetanse vil vi få medarbeidere som kjenner kommunens rutiner og som går rett inn i tjenesten uten nødvendig opplæring.

Dette er også noe som vil bidra til å redusere kostnadene.

Arbeiderpartiet har ikke lagt inn noen økonomisk besparelse i kommunebudsjettet for 2023 på vikarsentraler, da vi mener at disse besparelsene bør gå til å øke bemanningen på tjenestestedene og dermed øke kvaliteten på våre kommunale tjenester både i pleien og i barnehagene.

Vi skjønner ikke hvorfor flertallspartiene har så stor motstand mot å prøve ut denne ordningen her i Bærum, da den har vært så vellykket i Oslo.

La oss gå inn i nyåret med et åpenbart vinn-vinn-prosjekt.