Topplisten kunne vært mye lengre. Som arbeidsgiver ville jeg ikke nølt med å ansette folk som dere.

I mine ulike roller i yrkes- og privatliv er jeg ofte glad for og stolt over dere.

Dere tilhører den mest fornuftige og veltilpassede gjengen av unge vi noen gang har sett. Det viser all forskning, grundig gjengitt i Budstikka blant annet i denne saken.

I går ble jeg ærlig talt så oppgitt på deres vegne over stereotypiske fremstillinger av unge i Asker og Bærum i Dagbladet og på NRK, at jeg har bestemt meg for å lage denne Topp20-listen over alt som bare er flott med dere.

Noen av dere som jeg har kontakt med jevnlig er trøtte av stigmatiseringen, og kanskje også litt oppgitt over Budstikka. Vi i lokalavisen i Asker og Bærum kommer til å fortsette å belyse konkrete fenomener og saker der det er rom for forbedring, også i ungdomsmiljøene. Men vi skal jaggu aldri skjære en flott generasjon over èn kam. Eller godta en degging for vrengebilder eller generell stigmatisering av en stor gruppe fine mennesker, slik riksmedier eksempelvis i går, og kommentarfeltene i sosiale medier landet rundt, er fulle av.

Så kjære deg som er ung i Asker og Bærum - her kommer det, svart på hvitt - 20 fantastiske ting å si om unge fra Asker og Bærum:

1. Unge i Asker og Bærum er fargeblinde og liberale.

Ungdom i Asker og Bærum har venner med ulik etnisitet og bakgrunn, og har høy forståelse for internasjonale forhold. De er kunnskapsrike og viser med ekstremt få unntak kun avsky i møte med rasisme.

2. Et stort antall unge i Asker og Bærum jobber ved siden av skolen, og takler begge deler bra.

Det er en myte at «pappa betaler». Langt de fleste unge organiserer seg godt, og er både gode butikkarbeidere, sykkelreparatører, barnevakter, fotballtrenere, rydde/vaskehjelper, tilsynsvakter og pølseselgere. Noen skriver også fine referater i avisen.

3. Unge i Asker og Bærum vet hva dugnad er og har lært å ta i et tak.

Det kommer vel med å ha lært dugnadsarbeid av dem hjemme, for eksempel når man skal organisere pølsekøen i pausen på fotballkamp. Eller når man behøver å løfte i flokk, senere i livet. Vil du ha noe gjort, spør en korpsgjeng eller fotballgruppe fra Asker og Bærum.

4. Unge i Asker og Bærum lager hvert år fantastiske skolerevyer og samfunnskritikk.

Jeg lo så jeg grein over karikaturen på nedskjæringer i NRK Dagsrevyen og «Grammatikk-time for nett-troll» på Stabekk-revyen i fjor. Nivået på et stort antall revyer, laget og spilt av tenåringer i Asker og Bærum hvert år, er skyhøyt – det viser terningkastene i Budstikka og Aftenposten. Intelligent skråblikk på samfunnet de skal overta, lover godt for fremtidsløsningene som må komme. Det er et høydepunkt hvert år, å få dele ut lokalavisens pris til den beste skolerevyen. Musikken, sangen og dansen står ikke tilbake for samfunnssatiren.

5. Unge i Asker og Bærum er ofte gode musikere – fordi de liker det.

Det kan starte i et av de mange korpsene og ende på musikkonservatoriet. Eller forbli til hverdagsglede og hobbybruk. Musikkgleden er stor. Store miljøer rundt musikkskoler og korps gir felleskap og glede både for dem som kan spille og alle som får høre.

 

6. Unge i Asker og Bærum presterer blant de beste i landet på skolen, og det er ikke negativt.

Også dette klarer jaggu mange å problematisere: «Press, og skoleflinkhet-syndrom», sier synsere. Unge i Asker og Bærum har færre lærere per hode enn snittet i landet, så drahjelpen har de eventuelt kun med seg hjemmefra: foreldre som kjenner og forstår utdanningssystemet og kan støtte opp og samarbeide godt med skolen og andre foreldre, er medvirkende årsak til fine resultater. Og det er ingen grunn til å være lei for at de unge jevnt over trives på skolen i Asker og Bærum, har lavt frafall og presterer godt.

Under: Se hva de unge sier om seg selv:

 

7. Unge i Asker og Bærum har lært å ha omsorg for yngre barn.

Det er helt greit for dagens ungdom å være omsorgspersoner for yngre barn, og de blir tildelt ansvaret i flere sammenhenger; som faddere i skolen, trenere i klubben, i konfirmantleir-ledelsen eller når de omgås andre familier sosialt. Ikke bare er det greit, forresten – de unge fremstår som fine omsorgspersoner; vennlige og pedagogiske –og er også smarte nok til å nyte muligheten for å hvile litt i barnslig lek. Livet er alvorlig, ofte nok. Det er viktig å kunne leke og le. De unge har gode, voksne forbilder i lokalmiljøene - og det gode man investerer i unge, det får samfunnet alltid tilbake.

8. Unge i Asker og Bærum er glade i å bevege seg, og har god helse.

Ungdom presterer på høyt nivå på idrettsarenaene i Asker og Bærum, innen en lang rekke idretter. Men mye viktigere: Det er vanlig å gå turer i marka og drive med organisert idrett gjerne i idrettslaget som barn, og mer på egenhånd som eldre. Friluftsliv går i arv. Mange har kjæledyr som skal luftes hver eneste dag, flere ganger om dagen.  Alt dette betyr aktivitet og frisk luft og naturopplevelser i hverdagen. Det gir vaner som også setter mennesker i stand til å takle pressede situasjoner gjennom livet, best mulig. Ingen går gjennom livet uten utfordringer.

9. Ungdom i Asker og Bærum er mindre materialistisk opptatt enn mange synes å tro.

Ja, dette kommer fra redaktøren som startet «Jakke-til-8000-kroner»-debatten i Budstikka i 2013. En merkevare-debatt som ble nasjonal, og som var verdt å ta. For langt inne i seg vet unge at dette er noe vi bør snakke om. De fleste unge i Asker og Bærum er heller ikke så opptatt av hva de har på seg, eller de har ikke tid eller råd til å være det. Svært få unge jeg kjenner er materialister. Men i usikre år er det ofte greit å gjøre som de andre. Så får noen heller blåse i hornet eller skrive i avisen når det går litt over styr – et voksenansvar.

 

10. Ungdom i Asker og Bærum er høflige og lette og snakke med.

Gode manerer er veldig sympatisk og nyttig i møte med nye mennesker.

11. Ungdom i Asker og Bærum reflekterer godt over samfunnslivet.

Tenåringene i 2015 er langt mer kunnskapsrike om samfunnet rundt seg enn foreldrene og besteforeldrene var på samme alder. De får med seg mye på telefonene sine, også av nyheter fra verden, selv om foreldre ikke tror det. De har lært kildekritikk. Og de er opplært til å reflektere rundt problemstillinger på en måte som gjør at man som voksen blir litt stum.

12. Uvanlig mange unge i Asker og Bærum er valgt inn i kommunestyret.

Det er fordi både tenåringer og folk i 20-årene vil ta ansvar og bety en forskjell i samfunnet der de bor. Og fordi voksne med tiltro har kumulert de unge inn. Voksne sambygdinger vet nemlig at vi behøver er den fine energien dere vil gå løs på utfordringene med.

13. Historien har dokumentert at unge fra Asker og Bærum har mot i brystet og vett i pannen.

Fra bygdene våre kommer polfarer-pionerer, menneskerettsforkjempere, krigshelter, verdensmestre, hjerneforskere, lærere, sykepleiere, elektrikere, forfattere – som alle var unge en gang og tok gode livsvalg til nytte for samfunnet. Noen av dem viste ekstremt mot da det gjaldt. Vi vet at du kommer til å vise det samme når det kreves, for vi som kjenner deg godt, vet hva som bor i deg. Vi trenger både hjelpepleiere, jurister, tømrere, ingeniører og journalister – bli det du har mest lyst til! Og hvis arbeidslivet blir vanskelig noen ganger, kan du alltid finne måter å bety noe for andre.

14. Unge fra Asker og Bærum viser stor tålmodighet med dum stigmatisering.

Det er antagelig fordi dere er kloke. Jeg synes dere er ryddige, høflige og svært tålmodige, også stilt overfor urettferdig svartmaling. Det er forskjell på å snakke høyt om konkrete fenomener som behøver en diskusjon – for eksempel tradisjonen med å ha utvelgelse for russegjenger på ungdomsskolen eller 1.klasse på videregående – og det skjære alle som tilfeldigvis bor et sted over èn kam med generell drittkasting. Det er ikke fair. Men dere er høflige, selv når dere på ordentlig vis søker å forsvare dere litt.

15. Unge fra Asker og Bærum er generelt ryddige mennesker.

Ryddigheten fortjener et eget punkt. Dere er ryddige når vi skal intervjue dere i avisen, dere er lette å få som vikarer og arbeidstagere på bedriftene, dere har lært å rydde bort dritten etter dere selv, sette dere inn i hva som kreves og ta hånd om skolearbeidet selv. Så har vi alle forbedringspotensialer, om vi er 14 eller 40 – det er derfor de maser sånn, hjemme.

16. Ungdom i Aker og Bærum starter innsamlinger og engasjerer seg i veldedig arbeid.
Lokalavisens arkiver er fulle av fine historier om unge mennesker som samler inn penger ved katastrofer og krig, jobber frivillig og bidrar der de kan. Det er bare, bare fint.

17. Unge fra Asker og Bærum har stor forståelse for folkevandringene i vår tid.

Unge i dag forstår hva asylinstituttet er, og at alle som drar på leting etter forbedrede livsutsikter ikke kan få opphold i landet vårt. Likevel viser unge jeg snakker med stor sympati og medfølelse med alle andre unge mennesker i verden som forsøker forbedre sine livsutsikter. Vi har alle bare ett liv, og dette er lett å forstå, synes de unge.

18. Unge i Asker og Bærum snakker bedre med voksne enn noen før dem.

Ungdommer er flinkere enn før til å oppdra voksne, i positiv forstand. Det vil si at de tør reflektere, spørre og diskutere saker, også det som er flaut, vondt eller vanskelig. Det gjør både den personlige og offentlige debatten bedre, og bidrar til at bedring har en sjanse til å inntreffe, stadig vekk. Så rammes dere dessverre noen ganger urettmessig av at omverdenen ser ut til å elske å «disse» dere; fore eksempel når dere noen ganger tør å snakke høyt om utfordringer alle unge i landet egentlig kan kjenne seg igjen i.

19. Unge i Asker og Bærum er supergode i dataspill, og vil få bruk for kunnskapen.

Foreldre bekymrer seg for spillgleden på gutterommene. Men for det meste skal vi voksne slappe helt av: Det er dere unge og teknologiglade som skal finne fantastiske, nye løsninger på problemer som i dag står uløst, eller som vil komme. Vi voksne når dere ikke til anklene, i kunnskap her.

20. Det aller fineste: Ungdom fra Asker og Bærum vet godt at de ikke er hverken bedre eller verre enn noen andre.

Kjære alle sammen: Ungdom i Asker og Bærum er akkurat like fine, usikre, umodne, smarte, modige og fulle av rastløst pågangsmot som alle andre ungdommer. De vet godt at de ikke er noe annerledes enn andre individer. De forsøker finne sin plass, som alle generasjoner før dem. De gjør så godt de kan og klarer seg veldig bra. Og de mener langt inn i sin unge ryggmarg at alle mennesker er likeverdige.

Stigmatisering er et onde, alltid.

Til slutt: Selv om jeg har mye fantastisk å si om dere unge, betyr ikke det at avisen jeg leder kommer til å slutte å skrive om ting som også er vanskelige. Men vi skal gjøre det med tillit til at unge også vil bidra til at bedring kan inntreffe, når nødvendig. Så lenge vi diskuterer konkrete utfordringer åpent, uten å stigmatisere noen på generelt grunnlag, vil stadig flere få det bedre.

Ha en fin uke!

Hvordan ser din hyllest til den lokale ungdommen ut? Del gjerne dine toppliste-punkter!