Kollektivtransport for alle burde være en selvfølge i 2022. Men dette er dessverre ikke tilfelle for mange mennesker som har funksjonsnedsettelser.

Rullestolbrukere forteller at det slett ikke er uvanlig at de blir sittende igjen på bussholdeplassen fordi bussjåføren enten ikke vil, eller kan ta dem med.

I Budstikka har vi kunnet lese om rullestolbruker Nicolay Ludvigsen fra Borgen som opplevde at bussjåføren ikke ville ta ham med da han ventet på bussholdeplassen.

Vi i råd for personer med funksjonsnedsettelser i Asker synes at det er skikkelig trist at noen utsettes for slik diskriminering. Riktignok beklager både Ruter og Vy Buss hendelsen, men det blir en svært mager trøst for Nicolay som ikke kom seg dit han skulle den dagen.

Man kan jo stille seg spørsmålet: «Hvorfor skjer det slike hendelser til stadighet?»

Vi tror at det først og fremst handler om holdninger, og ikke minst manglende kommunikasjon og opplæring.

Rådet oppfordrer derfor busselskapene til straks å ta et oppgjør med de fordommene som tydeligvis er gjeldende i bransjen. Vær deres samfunnsansvar bevisst: Sett service i høysetet, og la det bli en selvfølge at folk med funksjonsnedsettelser alltid er velkomne til å ta bussen.

Fra rådets side er vi opptatt av at mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha mulighet til å leve et så normalt liv som mulig. Vi vet hvor stor betydning mestring og frihet til å kunne organisere egen hverdag har å si for deres trivsel og livskvalitet.

Nettopp derfor kan vi ikke lenger akseptere at kollektivtransport, som får betydelig offentlig støtte, ikke er tilrettelagt for alle brukere.

Les også

Er Asker og for alle?

Vi vil utfordre Asker kommunes ledelse, med ordfører i spissen, til å ta initiativ overfor Viken/Akershus fylke for å få på plass strengere krav til universell utforming for busselskapene. Det bør være et absolutt minimumskrav at alle busser har funksjonelle skinner/rampe for rullestolbrukere.

Vi mener at Asker bør ha som mål om å være en av landets beste kommuner på tilgjengelighet og universell utforming. Skal vi få det til, så må vi ha kollektivtransportselskapene med oss på laget under mottoet: «Alle passasjerer skal med».