Det er ikke bare på Stortinget og i kommunestyrene at arbeidet med neste års budsjett pågår. Akkurat nå pågår også forhandlingene om neste års budsjett for Viken.

Ap-Sp-fylkesrådet har i sitt budsjettforslag økt tilskuddet til kollektivtrafikken betydelig for å dekke opp for tapte billettinntekter og økte kostnader i kollektivtrafikken.

Det er bra, men Venstre mener at fylkesrådet samtidig må gi en garanti for at det ikke blir kutt i kollektivtilbudet i 2023.

Vi kan ikke risikere en reprise av 2022, da det ble store kutt fra juli.

Byrådet i Oslo har satt av penger til å innføre nye, fleksible og billigere enkeltbilletter, kalt «Reis», i kollektivtrafikken i Oslo.

Det har dessverre ikke fylkesrådet i Viken gjort, de har bare satt av penger til et pilotprosjekt. Dersom vi nå ender opp med to forskjellige tilbud i Oslo og Viken, er det et stort skritt i feil retning.

Venstre på Stortinget har i vårt alternative budsjett satt av 300 millioner kroner til å dekke økte kostnader for kollektivtrafikken, og Venstre i Viken har satt av 79 millioner i vårt budsjett for Viken for å kunne rulle ut «Reis» også i Viken i 2023. Det er spørsmål om prioritering.

Vi forventer at SV som nå forhandler med regjeringspartiene om statsbudsjettet, sørger for at fylkeskommunene får ekstra penger for å dekke de økte kostnadene for kollektivtrafikken, og at SV, MDG og Rødt også prioriterer «Reis» i hele Viken når de nå forhandler med Ap-Sp-fylkesrådet om Viken-budsjettet for 2023.

Les også

Oslo og Viken må klare å samkjøre