Skip to main content

Nekter å gi slipp på Ruter i nytt fylke

ENDRING: I dag eies Ruter av Akershus fylkeskommune og Oslo kommune. Hva som skjer med eierskapet når Viken erstatter Akershus er det ingen som foreløpig vet. Men fylkesordfører Anette Solli er overbevist om at et godt kollektivtilbud uansett vil opprettholdes.

At tre fylker blir ett, innebærer ikke nødvendigvis at tre kollektivselskap gjør det samme.

Oslo kommune eier 60 prosent av Ruter, mens Akershus fylkeskommune eier 40 prosent. Kollektivselskapene i Buskerud og Østfold er heleid av fylkeskommunene. Hvordan kollektivtrafikken skal organiseres i Viken fylke, som oppstår 1. januar 2020, er ennå uavklart.

Fylkesordfører Anette Solli avviser tanken på å la kommunene rundt Oslo overta Akershus’ eierskap i Ruter og la selskapet fortsette som i dag.

– Det blir helt feil å fragmentere Ruter. Fylkeskommunen eier selskapet i dag, og har ikke noe ønske om å overlate det til andre, fastslår hun.

Nødvendig å ta seg god tid

Fylkesordføreren mener det er nødvendig å ta seg god tid til å vurdere eierstrukturen til Vikens kollektivtilbud. Ingen vet hvor komplisert det blir. Hele kabalen må ikke nødvendigvis lære lagt ferdig til 1. januar 2020.

– Men vi må ha noen til å overta det formelle eierskapet når Akershus fylkeskommune ikke lenger eksisterer, påpeker hun.

Et annet alternativ som er luftet for Ruters eierorganisering er at Oslo får ansvaret for driften på sin side av bygrensen, og Viken på sin. Denne tanken avvises kontant av Solli.

– Det vil være å skru klokken flere år tilbake, mener hun.

LES MER:

Bussjåfør: – Holdningen blant elbilistene er en helt annen. Vi blir møtt med arroganse

Selvkjørende busser på vei til badegjester 

Fylkesordføreren lufter tanken på å organisere kollektivtrafikken etter hva slags behov den skal dekke og opprette to selskaper.

– Det er bynær kollektivtrafikk og kollektivtrafikk i mindre tettbebygde områder. De som arbeider med å løse Oslo-rettet trafikk er ikke like interessert i hva som skjer i Gol, påpeker hun.

NSB og Ruter har inngått en avtale om felles takst- og sonesystem. Solli tør ikke spå hvorledes denne vil påvirkes at endringene på eiersiden i Ruter og opprettelsen av Viken.

Vil overta lokaltogene

Hun minner om at fylkeskommunen har uttrykt ønske om at Viken skal overta ansvaret for lokaltogtrafikken.

Bærums varaordfører Ole Kristian Udnes i Bærum kommune frykter ikke at fokus i kollektivtrafikken vil flyttes fra hovedstadsområdet til mer grisgrendte strøk.

– Bedre samordning av kollektivtrafikken er etter min mening en del av fordelene ved Viken-regionen. Det kan sikre mer effektive og sømløse overganger. Ruter har hittil prioritert de store trafikkstrømmene, understreker han.

Les flere artikler