Skip to main content

For denne familien tar det dobbelt så lang tid å reise med buss som med bil

IKKE NOE VALG: – Det er umulig for oss som familie å dra på golftrening på Haga med buss. Vi må bruke bilen, forteller Mona og Christian Eek-Jensen – her utenfor hjemmet på Hosle sammen med døtrene Emma (t.h.) og Andrea.

Folk i Østre Bærum bruker mer enn dobbelt så lang tid på å reise kollektivt som med bil. – Buss er ikke et alternativ dessverre, fastslår familien Eek-Jensen på Hosle.

Les flere artikler