Ugyldig fravær til klimastreikende elever

KLIMKASTREIK: Skoleelever over hele landet er forventet å gå ut i skolestreik 22. mars. Denne plakaten er laget av elever ved Hvalstad skole og refererer til den 16 årsgamle klimaaktivisten Greta Thunberg som startet skolestreikbevegelsen.

KLIMKASTREIK: Skoleelever over hele landet er forventet å gå ut i skolestreik 22. mars. Denne plakaten er laget av elever ved Hvalstad skole og refererer til den 16 årsgamle klimaaktivisten Greta Thunberg som startet skolestreikbevegelsen. Foto:

Fredag 22. mars er det duket for nasjonal streikedag for klimaet. Men skoleelever kan forvente ugyldig fravær om de deltar.

DEL

Med 4.500 meldt opp til å delta og over 11.000 interesserte på Facebook, skal skoleelever over hele Norge gå ut i skolestreik for klimaet. Ved å ikke delta på skolen en hel dag, protesterer de mot klimagassutslipp og klimaendringene. For skoleelevene i Asker og Bærum vil streiken markeres utenfor Stortinget.

Ikke gyldig fravær

For unge klimaforkjempere ved videregående skoler i Asker og Bærum, vil deltagelse under streiken ikke bli regnet som gyldig fravær, forteller fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus, John Arve Eide.

Skolestreik for klimaet

  • Fredag 22. mars er det planlagt nasjonal skolestreik for klimaet utenfor Stortinget.
  • Skolestreiken for klimaet ble sparket i gang av den 16 årsgamle klimaaktivisten Greta Thunberg. Hun har siden 2018 streiket utenfor Riksdagen i Sverige hver fredag, med krav om at den svenske regjeringen må senke karbonutslippet i tråd med Parisavtalen.
  • Thunberg har inspirert flere tusen i flere hundre byer til å gjøre det samme og blitt nominert til Nobels fredspris for arbeidet sitt.
  • Natur og Ungdom (NU), Grønn Ungdom og flere enkeltpersoner har tidligere arrangert skolestreiker i hele landet, og de forventer at over 10.000 skoleelever i hele landet vil bli med på streiken 22.

Ifølge opplæringsloven kan elever kreve at fravær grunnet politisk arbeid ikke blir ført på vitnemålet.

– Men ikke ved streik, da er det som i arbeidslivet. En gjør et valg og når man ikke er til stede så er det fravær, forteller Eide. Han understreker at de støtter elevenes engasjement og synet på klimaet, men at de i enighet med andre fylkeskommuner og i tråd med Utdanningsdirektoratets vurderinger har kommet frem til at streik ikke regnes som politisk arbeid.

– Streik er streik og politisk aktivitet, noe annet.

IKKE GYLDIG FRAVÆR: Selv om de støtter ungdommenes engasjement i klimasaken forteller fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus, John Arve Eide at deltagelse under klimastreiken ikke vil gi gyldig fravær.

IKKE GYLDIG FRAVÆR: Selv om de støtter ungdommenes engasjement i klimasaken forteller fylkesdirektør for videregående opplæring i Akershus, John Arve Eide at deltagelse under klimastreiken ikke vil gi gyldig fravær. Foto:

Forskjell i Asker og Bærum

I Bærum kommune har grunnskolene valgt å føye seg til fylkeskommunen og direktoratet, og gir ikke gyldig fravær til streikende elever.

Kommunalsjef for oppvekst og skole Siv Herikstad forteller at elever som har verv eller arbeidsoppgaver knyttet til gjennomføring av streiken vil kunne delta, da er det opp til skolene selv å gjøre en individuell vurdering.

– Om det er representasjon i et arrangement på nasjonalt nivå får man alltid fri, og det er slik vi anser dette oppbudet; som et nasjonalt oppbud, sier hun.

STØTTER KLIMASAKEN: Siv Herikstad, skolesjef Bærum kommune forteller at skolene ikke har anledning til å gi alle elever gyldig fravær under skolestreiken, men at elever med arbeidsoppgaver knyttet til gjennomføring av streiken vil kunne søke permisjon.

STØTTER KLIMASAKEN: Siv Herikstad, skolesjef Bærum kommune forteller at skolene ikke har anledning til å gi alle elever gyldig fravær under skolestreiken, men at elever med arbeidsoppgaver knyttet til gjennomføring av streiken vil kunne søke permisjon. Foto:

Herikstad forteller at de likevel støtter engasjementet og at kommunen og elevene jobber sammen for klimaet og miljøet.

– 13 år skole er ikke et venterom for engasjement. Elevene kan være med på å endre dagsorden, det er jeg helt sikker på, sier hun.

Direktør for oppvekst og utdanning i Asker kommune, Kai Erik Lund, forteller at ungdomsskoleelever som ønsker å delta i streiken i all hovedsak vil kunne få godkjent fravær.

KAN SØKE: Kai Erik Lund, skolesjef i Asker, forteller at elever ved grunnskolene i Asker har anledning til å søke permisjon.

KAN SØKE: Kai Erik Lund, skolesjef i Asker, forteller at elever ved grunnskolene i Asker har anledning til å søke permisjon. Foto:

– Vi forholder oss til at elevene kan søke permisjon, innen opplæringsloven, sier direktøren. Det blir da opp til skolene selv om søknaden blir innvilget.

NU-leder er ikke overrasket

Selv om leder i Natur og Ungdom Asker og Bærum synes det er synd at de videregående skolene ikke gir gyldig fravær er hun ikke overrasket.

– Det er selvfølgelig synd, men i utgangspunkter gir ikke streik gyldig fravær, sier Johanne Paaske, som er leder i kommunenes lokallag.

VIL STREIKE: Leder i Asker og Bærum Natur og ungdom, Johanne Paaske (t.v) og nestleder Eva Husby Bratlie.

VIL STREIKE: Leder i Asker og Bærum Natur og ungdom, Johanne Paaske (t.v) og nestleder Eva Husby Bratlie. Foto:

Hun er selv elev på videregående og har erfart at fraværsgrensen kan skremme flere fra å delta på skolestreiken. Hun mener at det likevel ikke er noen fare for labert oppmøte:

– Mange er innforstått med at saken er såpass viktig at de er villige til å bli med uansett, sier hun.

Forstår ikke viktigheten

Det at elever er villige til å ofre en del av utdannelsen sin mener hun sender et budskap om hvor viktig klimasaken er.

Paaske understreker at hun ikke tror at skolene er imot elevenes klimaengasjement, men at de heller frykter at streiken vil gå utover skolegangen deres.

– Det viser at de kanskje ikke helt forstår viktigheten vi prøver å vise med streiken, det er synd, sier hun.

Artikkeltags