MDG skriver i sitt innlegg 15. april, , at begrensning av veikapasiteten, veiprising og mindre tilgang til parkering, er veien for å nå klimamålene.

Igjen avslører partiet at den er som vannmelonen; grønn på utsiden og rød inni. De ønsker med andre ord å kun bruke pisk – å løse klimaproblematikk gjennom å gjøre det vanskelig eller umulig for folk flest å leve sine liv slik de er vant med.

«Vippepartiene» på rødgrønn side fornekter at markedsdynamikk er motoren i samfunnsutviklingen, også for Det Grønne Skifte. De vil i stedet tvinge frem virkemidler som ikke er forankret hos velgerne, og som er uten verdi for Det Grønne Skifte. Ap og SP aksepterer stilltiende dette for å få regjeringsmakt.

Les også: E18 til besvær

E18 som et utall andre klimarelaterte temaer, må sees på bakgrunn av følgende:

  • Vi kan være klimaoptimister, fordi det er en enorm dynamikk knyttet til Det Grønne Skifte i verden rundt oss. Også i Norge.
  • Produsenter av varer og tjenester skifter gradvis ut klimaskadelig energi med bærekraftig. Den bærekraftige utkonkurrerer den klimaskadelige og markedet virker til klimaets fordel.
  • Transport blir stadig mer uavhengig av vanlig bensin og diesel. Bærekraftig elektrifisering og klimavennlig drivstoff vil bidra til at bilen ikke blir en klimaversting.
  • Så må vi fortsette «å dra kortet» for å sikre nødvendig økonomisk vekst for finansiering av velferdsstaten og av Det Grønne Skifte. Og velge grønt når grønt er best!

Med dette som bakgrunn, bør E18- diskusjonen dreie seg om hva som tjener innbyggerne i vid forstand og ikke om tiltak for å forhindre bilisme.

MDG er som vannmelonen: grønn på utsiden og rød inni.

Ny E18 får en ny sykkeltrasé som gir sikkerhet og trygghet for dem som foretrekker sykkel. Og sykling er både sunt, økonomisk og miljøvennlig. Mange flere vil velge kollektivt dersom tilbudet blir bedre. Ny busstrasé langs E18 gir gode løsninger. Nye matebusser vil gjøre en aktiv hverdag enklere og rimeligere både inn og ut av Oslo og «på tvers» i Asker og Bærum.

Les mer om nye E18

«Alle» er enige om at bolig-, nærings- og rekreasjonsområder blir triveligere når de skjermes for veitransport, også når den er «klimasnill». Men skal man tro MDG, gjelder dette kun for Operatunnelen under Oslo, ikke på Høvik, Sandvika/Slependen, Holmen og i Asker sentrum. Ny E18 vil gi store merverdier for disse områdene.

Asker Høyre og Viken Høyre har besluttet å gå i gang med en helt nødvendig planlegging av ny Røykenvei, den fremtidige hovedveien for Nye Asker. Dette vil åpne opp for befolkningsvekst og kortreiste arbeidsplasser også sørover på halvøya vår, og viktig også for unge under etablering. Det leveres på intensjonsavtalen for kommunesammenslåingen!

E18 slik den er planlagt og den nye Røykenveien slik den vil bli planlagt vil skape store verdier for innbyggere og næringsliv i Nye Asker, både i form av trivsel og økonomi.

Høyre som blågrønt parti tenker langsiktig hva gjelder håndteringen av klimautfordringen, og vi handler kortsiktig med vekt på å skape en bedre hverdag for innbyggerne med muligheter for å velge grønt når grønt er best.

Et godt valg, spør du oss!