Fredag meldte helsedepartementet at alle innbyggere over 18 år skal få tilbud om en oppfriskningsdose mot korona.

Nå har kommuneoverlegene i Asker og Bærum bestemt seg for hvordan de vil gjennomføre tilbudet lokalt.

I Bærum betyr det at friske voksne kan få satt en slik 4. dose med én gang.

– Vaksinasjonssenteret på Fornebu har god kapasitet til å gjøre jobben, rapporterer kommuneoverlege Ole Kristian H. Furulund i Bærum.

Det blir ingen intern rangering av hvem som skal få vaksinen først og sist i denne aldersgruppen.

– De som tar kontakt vil fortløpende settes opp til vaksinering, sier Furulund, som oppfordrer folk til å bestille time digitalt.

Prioriterer sårbare grupper i Asker

I Asker er det ikke klart for en 4. dose til alle friske voksne ennå.

På vaksinesenteret i Lensmannslia prioriteres personer over 65 år og personer med underliggende sykdommer, forteller kommuneoverlege Meera Grepp i Asker.

Dette er i tråd med med anbefalingen fra helsemyndighetene som går ut på å vente med tilbudet til de fleste voksne over 65 år og de med underliggende sykdommer er vaksinert, forklarer Grepp.

– Asker er godt i gang med risikogruppene og har også noen ledige timer til vaksinering av denne gruppen, sier kommuneoverlegen.

Ingen blir innkalt

Ingen innbyggere i alderen 18 til 64 år uten underliggende sykdommer kommer til å bli innkalt til en 4. dose hverken i Asker eller Bærum.

– Personer som ønsker vaksine må selv ta kontakt med Fornebu. Det vil foreløpig ikke bli sendt ut SMS da dette kun er et frivillig tilbud, sier Furulund.

– Friske innbyggere i alderen 18-64 år vil ikke innkalles. Vaksine til disse er en mulighet og ikke en anbefaling fra nasjonale myndigheter, sier Grepp.

Begge mener vaksinen har begrenset verdi for friske voksne under 65 år.

– De fleste friske i alderen 18-64 år har lite å vinne på en 4. dose. De har lite risiko for alvorlig sykdom, og vaksinen beskytter i mindre grad mot å smitte eller å bli smittet, sier Grepp.

Viktigere med håndvask og hostevett

Hun mener smitteverntiltak som hånd- og hostehygiene samt holde seg hjemme ved kraftig forkjølelse er viktigere enn vaksine.

– Nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset for personer mellom 18-64 år uten underliggende sykdommer, fordi de fleste så langt har tatt de anbefalte dosene og mange i tillegg nylig har gjennomgått Covid-19-infeksjon, sier Furulund.

Han peker imidlertid på at andre behov, som reising, ønske om å beskytte sine omgivelser eller ønske om å redusere faren for mer plagsomme symptomer, gjør at personer ønsker å la seg vaksinere.

– Vaksinen frarådes ikke for de som ønsker å ta den i denne gruppen, sier Grepp.

Les også

Kreftfremkallende virus øker kraftig – Rolf Erik fra Bærum gikk i kjelleren da han fikk beskjeden

Begge kommuneoverlegene ber folk holde seg oppdatert på tilbudet om oppfriskningsdose gjennom media og kommunens informasjonskanaler.