Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) bekreftet at Fornebubanen skal bygges på en pressekonferanse mandag.

– I dag kan vi si at Fornebubanen skal bygges, sa byrådslederen.

– For to uker siden trakk jeg i nødbremsen fordi kostnaden så ut til å bli uforsvarlig høy. Det var på tide å snu alle steiner. Jeg er glad for at vi gjorde det, sa Johansen.

Byrådslederen sa at grunneierne i Oslo og Bærum er villige til å ta et større ansvar for å realisere banen, og at signalene de har fått er nye bidrag på 2,1 milliarder kroner.

– De økte grunneierbidragene er en forutsetning for å kunne bygge Fornebubanen, punktum, sa Johansen.

Det var NRK som først meldte om det nye bidraget fra grunneiere langs traseen til Fornebubanen. Dagbladet og Aftenposten meldte like etter det samme, og NTB fikk bekreftet fra en sentralt plassert kilde at summen er riktig.

Grunneierne må betale vesentlig mer

Oslos del av de nye bidragene er på 1,3 milliarder kroner, mens Vikens del er på 700 millioner, sier Johansen.

– Dette kommer i tillegg til ordinære grunneierbidrag til gater og byrom i byutviklingsområdene langs Fornebubanen, sier Johansen.

– Grunneierne kommer til å måtte betale vesentlig mer av regningen på Fornebubanen, men de får også en enorm gevinst. Verdien på tomtene deres stiger kraftig i verdi når Fornebubanen bygges, sa byrådslederen.

Bidrar med over 4 milliarder

Bakteppet er at Arbeiderpartiet i Oslo i mai kom med seks krav som måtte innfris dersom de skulle støtte bygging av banen. De mente Oslo bar for mye av det økonomiske ansvaret – og ett krav var at utbyggere må bidra mer.

Raymond Johansen sier at det kan hende de burde ha hentet inn mer fra grunneierne på et tidligere tidspunkt, men sier at prislappen har økt de siste månedene.

– Da skjønner grunneierne, som er profesjonelle aktører, at deres del av regningen også måtte øke.

De 2,1 milliarder kronene som er lagt til ekstra, gjør at den totale summen fra grunneierne nå er oppe imellom 4 og 5 milliarder kroner.

Forventet mer fra staten

Han sier han hadde forventet at staten skulle komme mer i møte når det gjelder finansiering av Fornebubanen.

– Et steinkast fra Fornebubanen utvider staten en av Norges største veier til å bli enda større. Hvis noen tror at regningen på Fornebubanen blir høy, kan dere bare vente og se hva sluttsummen på E18 blir, sa Johansen

– En vei vi i Oslo ikke ønsket oss, sa byrådslederen videre.

Dette er Fornebubanen

  • T-banen på 8 km er planlagt mellom Majorstuen i Oslo og Fornebu i Bærum. Reisetiden er estimert til 12 minutter.
  • Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune og finansieres blant annet gjennom Oslopakke 3 som er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veger og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus.
  • Kostnadsrammen på Fornebubanen var i 2018 beregnet til 16,2 milliarder kroner. I januar 2022 kom nye beregninger som viste at prisen kunne stige til 21,5 milliarder. I april 2022 ble anslagene for den øvre kostnadsrammen justert ytterligere opp, til 26,4 milliarder kroner. Disse tallene inkluderer lønns- og prisstigning til og med 2021, men ikke fremtidig lønns- og prisstigning.
  • Arbeiderpartiet i Oslo kom med en rekke krav for å kunne gi grønt lys til å fortsette å bygge Fornebubanen etter et ekstraordinært gruppemøte i partiet mandag kveld.

  • De økende prisene har ført til ny diskusjon om hvorvidt prosjektet bør gjennomføres
  • Banen skal etter planen stå ferdig i 2029, ifølge de seneste estimatene. Banen var tidligere planlagt å stå klar for åpning i 2027.

Kilde: NTB og Oslo kommune

Milliardsprekk

Etter flere kostnadssprekker i milliardklassen har det vært fare for at byggingen av banen kunne bli skrotet. Mens kostnadsrammen først var beregnet til 16,2 milliarder kroner, er det foreløpige siste tallet 26,4 milliarder for den drøyt åtte kilometer lange T-banestrekningen mellom Majorstuen og Fornebu.

Nye beregninger viser at 57 prosent av kostnadene knyttet til Fornebubanen ligger i Viken, mens 42–43 prosent ligger i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Opprinnelig var det lagt til grunn at 53 prosent av kostnadene var i Oslo, mens 47 prosent var i Viken. Johansen sier han forutsetter enighet om at Viken betaler for den delen som er i Viken, mens Oslo betaler for den delen som er i Oslo.

– Dette er ikke endelige tall, og bildet kan endre seg. Men Oslos del av regningen ser ut til å bli 2,5 milliarder kroner lavere, sier Johansen.

Byrådslederen sier de ikke har landet en avtale om dette med Viken ennå.