I august starter tusenvis av spente barn i barnehage og skole. Fagforbundets medlemmer venter også spent i døra, klar for å gjøre en innsats for å sikre dem en trygg og innholdsrik oppvekst.

De ansatte er nøkkelpersoner for at alle våre små håpefulle får like forutsetninger i oppveksten.

Fagforbundet har derfor i lang tid jobbet for flere ansatte i barnehagen. Det må til for å sikre at barnegruppene skal ha en størrelse som gir trygghet for både barn og voksne – og som sikrer et godt tilbud.

Og alle ansatte må få tid til å planlegge og gjennomføre de ulike pedagogiske aktivitetene, både for barnegruppen som helhet og for det enkelte barn.

I Bærum har vi også hatt problemet med å skaffe vikarer i barnehagene ved sykdom og annet fravær. Dette har Fagforbundet tatt opp gjentatte ganger, uten at problemet er løst.

Noe som medfører at den lovbestemte grunnbemanningen ikke oppfylles ved fravær. Dette gjør at barna ikke får den oppfølgingen de har krav på, og de ansatte får en svært utfordrende arbeidsdag.

Det kan ikke fortsette slik. Her har politikerne et ansvar.

Dette har Fagforbundet tatt opp gjentatte ganger, uten at problemet er løst.

Fagforbundet har gjennom flere år foreslått at Bærum kommune skulle opprette en vikarpool for barnehagene, med faste hele stillinger, uten å få politisk gjennomslag.

Nå kommer det mange nye politikere inn i kommunestyret. Så får vi håpe at de har et mer pragmatisk syn på en slik pool, noe vi mener vil være å løse vikarkrisen.

Les også

Kommunal vikarsentral – billigere og bedre enn vikarbyråer

Fagforbundet mener at mer samarbeid på tvers av fag og kompetanse er viktig for å løse de mange kompliserte oppgavene i både barnehagen og skolen.

Ansatte må få mer tid til å reflektere sammen med sine kolleger over faglige og etiske problemstillinger, bruke tid sammen til å finne løsninger for det enkelte barnet ut fra sine ulike faglige ståsteder.

Det er sammen vi utgjør det laget som kan gi våre barn og unge det beste utgangspunktet.

Skolefritidsordningen (SFO) er en viktig del av hverdagen til mange barn, og for mange er dette det første møtet med skolen etter sommerferien.

I år får også andreklassingene 12 timers gratis kjernetid i SFO slik som førsteklassingene. Fagforbundet er glad for at Arbeiderparti- og Senterparti-regjeringen sammen med SV har sikret flere barn muligheten til å delta på hele skoledagen, også på SFO.

Fremover må vi sikre god nok bemanning i barnehagen, skolen og SFO for å gi den trygge oppveksten alle barn fortjener. Og bruke kompetansen til hele laget og gi alle ansatte mer kompetanse.

I år er det valg, og du bør stemme på et parti som sikrer trygge gode velferdstjenester både i barnehage, skolefritidsordning og skole.