De vil eie halvparten hver i et nytt selskap. Det nye selskapet kjøper aksjene i Oslo S Parkering AS som eier parkeringsanleggene ved Oslo S og Asker stasjon.

Totalt omfatter de to eiendommene 1.165 parkeringsplasser. Eiendommene har en bruttoverdi på cirka én milliard kroner. Brutto leieinntekter er anslått til nær 50 millioner i 2019. Begge anleggene driftes av Onepark.

Sentralt i byutviklingen

Etableringen av det felleseide selskapet representerer en langsiktig satsing på parkeringssegmentet.

– Dette er en betydelig satsing på et spennende eiendomssegment som har mange gode år foran seg. Kollektivknutepunkter står stadig mer sentralt i byutviklingen, og som et ledende eiendomsselskap ønsker vi eksponering i disse områdene.

– Det er perfekt for oss å gjøre dette sammen med Bane Nor Eiendom, som er en anerkjent og langsiktig aktør, sier administrerende direktør Christian Ringnes i Eiendomsspar i en pressemelding.

Pangea Property Partners har vært tilrettelegger av transaksjonen og har bistått med finansiering. Transaksjonen gjennomføres med forbehold om godkjenning fra Konkurransetilsynet.