Fortsatt full stans i populær skiløype etter flom

SMÅVANNSKLØFTA: Bildet til høyre viser hvordan det så ut i sommer, mens bildet til venstre viser store steiner som ble flyttet da flomvannet kom dundrende siste helg i august.

SMÅVANNSKLØFTA: Bildet til høyre viser hvordan det så ut i sommer, mens bildet til venstre viser store steiner som ble flyttet da flomvannet kom dundrende siste helg i august. Foto:

Skiforeningen har utbedret noen av flomskadene i hovedløypa i Kjekstadmarka, men mye arbeid gjenstår.

DEL

Skiforeningen hadde før jul gravemaskin inne ved nordenden av det nordre av de to Småvanna.

– Vi la på plass noen store steiner som ble flyttet av flommen i august. Dermed er det mulig å kjøre løype der, sier Hege Blichfeldt Sheriff, løypesjef i Skiforeningen.

De verste skadene, i kløfta mellom de to Småvanna, er imidlertid ikke fikset. Der ble steiner på flere hundre kilo flyttet av flomvannet. Stedet er vanskelig tilgjengelig med gravemaskin. Det blir altså ikke satt løype her denne sesongen.

MER OM SAKEN:

Unyansert om løypeutbedring i Kjekstadmarka (debatt)

Stengt skiløype (debatt)

Hovedskiløype i Kjekstadmarka stenges for prepping 

Begge steder ligger langs den populære løypa Dikemark–Småvanna–Trangeberga.

– Ideelt sett skulle vi fått orden på skadene mellom Småvanna før sesongen. Men med utbedringene ved det nordre vannet får vi i hvert fall kommet oss dit med maskin. Vannet er et populært turmål. Og så kan vi lage en rundløype tilbake til Dikemark via Stinaløkka, sier Sheriff.

Naturvernere nekter

Det har en stund vært snakk om å finne en ny trasé for løypa Dikemark–Småvanna-Trangeberga, både fordi dagens løypemaskiner ikke kan kjøres gjennom den trange Småvannskløfta, og fordi grunnen i kanten av Småvanna er veldig våt – også store deler av vinteren.

Naturvernforbundet i Asker er, på sin side, av den klare oppfatning at løypa bør gå der den går i dag.

«Skiforeningen har ved flere anledninger fremmet ønske om å legge løypa forbi Småvannsbu, øst for Nordre Småvann og på østsiden av Søndre Småvann. Dette er et uberørt område med store natur- og opplevelsesverdier, og Naturvernforbundet har tidligere protestert mot en løype her», skrev Jan Häusler i Naturvernforbundet Asker i et debattinnlegg i Budstikka 29. desember.

Han mener også at ny løype i Blåfjell-området bør unngås fordi et rikt sumpområde ville blitt berørt.

LES OGSÅ:

Skisesongen 2017: – Jeg har bare ett ord. Kjedelig!

Sjekk disse blinkskuddene fra marka

Artikkeltags