Mandag fortalte Budstikka om millionutbetalinger fra Asker kommune og Bærum kommuner som havner hos trossamfunn i andre deler av landet, uten at kommunene vet hvor stor pengesum det er snakk om.

LES OGSÅ:

– Det er betenkelig at kommunen ikke har oversikt over hvor mye penger som går til tros- og livssynssamfunn utenfor kommunens grenser, sier Bakken, som sitter i komité for teknikk, kultur og fritid i Asker kommune.

Krever oversikt

Han mener det er lite betryggende at kommunen ikke har kontroll.

– Dette er kommunale penger. Det er viktig å vite hva de blir brukt til. Jeg krever at kommunen skaffer en oversikt. Kontrollutvalget må se på om pengene til trossamfunnene blir brukt riktig, sier Bakken.

Han mener også at det ikke henger på greip at tilskuddet til kirken øker fra år til år, samtidig som medlemmene blir færre.

– Det bør være samsvar mellom medlemmene i kirken og hva de skal få i støtte. Her må det stilles strengere krav, sier Bakken.

LES OGSÅ: Økende interesse for små trossamfunn

– Alvorlig problem

Han får støtte av Bærums-politiker Harald Sævareid (SV).

– Jeg har vært kritisk til tilskuddsordningen for kirken og trossamfunn lenge. Hele finansordningen må gås igjennom. Dette er et alvorlig problem, som kan bli svært alvorlig for kommunen på sikt, sier Sævareid og omtaler dagens tilskuddsordning som «totalt ukritisk pengebruk».

Uenige

Morten Skauge (H) er leder for sektorutvalg frivillighet idrett kultur og kirke i Bærum. Han mener at støtten til kirken ikke skal kuttes. Når det gjelder pengene som går utenfor kommunegrensen, svarer han følgende:

– Dette er en konsekvens av at innbyggerne er medlem av tros- og livssynssamfunn utenfor kommunen. Kanskje henger det sammen med at Bærum er en innflytterkommune. Støtten vil jo også gå i motsatt retning.

Trygve Lia i Asker Høyre leder komité for teknikk, kultur og fritid. Han er noe uenig med sin partifelle i Bærum, og mener pengene bør brukes innen kommunen så lenge det er kommunale tilskudd.

– Det bør også være fast tilskudd både til kirken og andre trossamfunn, og dagens ordning med at kirken får en annen sum enn andre trossamfunn er uheldig, sier Lia.

LES OGSÅ: Rot i listene med medlemstallene