Søndag er Grinilunden kirke historie

SKILTET: Navneendringen er allerede på plass på skiltene utenfor kirken.

SKILTET: Navneendringen er allerede på plass på skiltene utenfor kirken. Foto:

Menigheten har selv ønsket navnebyttet, fordi det forteller bedre hvor kirken ligger og hvem den henvender seg til.

DEL

– Det har nok lenge vært et ønske om å ha samme stedsnavn på kirken som andre bygg i området for øvrig. Dessuten sier jo folk at de bor på Eiksmaka, forteller sogneprest Else Bang Engebretsen i Eiksmarka menighet om bakgrunnen for navnebyttet.

– Vi har jo Eiksmarka skole, Eiksmarka senter, Eiksmarka stasjon og Eiksmarka bibliotek, legger hun til.

Tidligere i år søkte menighetsrådet i Grinilund menighet Biskopen om navneendring. Søknaden ble godkjent, og det ble besluttet at fra og med 1. søndag i advent, for øvrig den første dagen i det nye kirkeåret, bytter Grinilund menighet og kirke navn til Eiksmarka menighet og kirke.

I sin søknad påpeker også menigheten at dens grenser sammenfaller i stor grad med Eiksmarka postdistrikt.

Sogneprest Else Bang Engebretsen forteller at identitet og tilhørighet er viktig for kirken i nærmiljøet.

– Et eksempel er at folk som kommer utenfra har ikke helt forstått hva og hvor Grinilund kirke er. Det nye navnet gir en bedre identitet og tilhøriget. Både vi som jobber i kirken og i menighetspådet, og folk som går i kirken har ønsket nytt navn, sier hun.

Mer enn gudstjenester

Engebretsen har vært sogneprest i, inntil nå, Grinilund kirke og menighet siden 1. januar 2014. Men det var først da den nye kirken åpnet i mars det året at hun fikk hilse på de som kom til kirken.

SE BILDESERIE: Nyåpning av Grinilund kirke

Sognepresten mener det er et godt tegn at det først ble ny krike og så nytt navn på få år.

– Jeg er meget glad for å jobbe her, Eiksmarka er en levende menighet hvor folk og nærmiljø engasjerer seg. Vi har et ønske om at kirkebygget også skal brukes til andre aktiviteter enn gudstjenester, sier Engebretsen.

FORVANDLINGEN AV EIKSMARKA KIRKE: Fra mugg og råte til moderne bygg kledd i sibirsk lerk

I visjonen til menigheten er det også fremhevet at kirken skal være «en kirke for alle på Eiksmarka», og i årsmeldingen for 2017 står det blant annet at «vi drømmer om en kirke som blir Eiksmarkas storstue, med husrom og hjerterom for alle».

– I en menighet hvor det skjer mange endringer, er du redd det kommer ny sogneprest snart?

– Hehe, det er artig at du spør. Det kommer nemlig ny prest 1. januar, men det er ikke fordi jegskal slutte. Yohannes Shanka er ansatt som ny kapellan fra nyttår, forteller Engebretsen.

Navneendringen blir markert i og etter gudstjenesten søndag 2. desember klokken 11.00 i Eiksmarka kirke.

LES OGSÅ: Vil flytte Fornebu-kirke for å gi plass til kulturhus

Artikkeltags