Slipper gravstell med fellesordning

NY TREND: Gravplassavdelingen i Bærum merker økende etterspørsel etter graver man slipper å stelle selv. Her driftsleder på Bryn, Tanum og Lommedalen, Randi Svinningen sammen med avdelingsleder Kaia Gunby Berger ved det nye feltet med felles minnesmerker på Bryn kirkegård.

NY TREND: Gravplassavdelingen i Bærum merker økende etterspørsel etter graver man slipper å stelle selv. Her driftsleder på Bryn, Tanum og Lommedalen, Randi Svinningen sammen med avdelingsleder Kaia Gunby Berger ved det nye feltet med felles minnesmerker på Bryn kirkegård. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Stadig flere velger felles alternativer til egne gravsteiner. Nå har de fått felles gravminner også på Bryn kirkegård.

DEL

– Man får jo dårlig samvittighet, sier Arne Sandvik (62). Han har ikke besøkt familiens grav på Haslum siden jul, men nå har den fått fine, friske planter.

Gravplassavdelingen i Bærum kommune har merket stor interesse for felles gravminner hvor de tar seg av både beplantning og stell. Nå har de etablert flere slike også på Bryn, etter mønster fra Steinsskogen. Det er vanlige urnegraver, men de er organisert rundt søyler med en grav på hver side. Bedet rundt søylen er ikke de pårørendes ansvar. Kommunens fagfolk planlegger og bestemmer hva som skal plantes gjennom hele året.

LES OGSÅ: – Mange føler skam over ustelte graver

– Disse gravene gir mer rom og ro rundt, og det blir et helhetlig inntrykk. Vi sørger for at det er pent hele året, sier Kaia Gunby Berger, som er avdelingsleder i gravplassavdelingen. Ennå har ingen blitt gravlagt på det nye området på Bryn, men på Steinsskogen er tilbudet blitt så ettertraktet at de har etablert flere felt. Det koster 22.000 kroner, men da har man betalt for leie av plass og alt stell i 20 år.

– Dette tilbudet imøtekommer ønsket om en grav å gå til som ikke krever stell. Vi kan også ta ansvar for beplantning eller bare stell på en ordinær urnegrav hvis ønskelig. Eller de kan velge en navnet minnelund, sier Berger.

PERSONLIG: – Jeg foretrekker å ha ansvar for å stelle graven selv, sier Arne Sandvik på Haslum kirkegård.

PERSONLIG: – Jeg foretrekker å ha ansvar for å stelle graven selv, sier Arne Sandvik på Haslum kirkegård. Foto:

Haslum først i landet

– Hva er en navnet minnelund?

– Der ligger gravene på et samlet felt med et felles minnesmerke hvor navnet til avdøde kan inngraveres i stein eller på et metallskilt. Dette har vi på alle gravlundene unntatt på Bryn. Bærum fikk landets første navnede minnelund på Haslum i 1997, og vi ser at stadig flere foretrekker det. På Haslum ble det fort fullt, men om tre år er fredningstiden på 20 år gått, og da kan det gravlegges på nytt.

Lokale gravplasser

Ved endring av gravferdsloven i 2012 ble «kirkegård» endret til det mer livssynsnøytrale «gravplass». Men det er fortsatt vanlig å bruke kirkegård om gravplasser fra før lovendringen.

Bærum har 30.000 graver fordelt på fire gravplasser; Bryn, Haslum, Tanum og Steinsskogen. En ny gravlund er regulert på Lilløya på Fornebu. Kommuneplanforslaget om gravlund ved Ila er ennå ikke godkjent av Miljøverndepartementet.

Asker har over 12.000 graver fordelt på Asker og Østenstad. Ny gravlund på Åstad er vedtatt. I tillegg er det planer om en mindre urnelund på Vardåsen.

Asker og Bærum har landets høyeste andel kremasjoner. 80 prosent blir kremert mot landsgjennomsnittet på 37.

– Blir gamle urner og skilt fjernet, da?

– På Haslum er navnene risset inn i stein, så de blir værende. Skilt blir i utgangspunktet fjernet etter 20 år, men man kan betale for å la de bli 20 år til. Urner blir aldri fjernet. Vi kommer ikke til å legge ned de ordinære gravene, det er bare på nye områder vi tenker annerledes enn før. Gravlunden vi planlegger på Fornebu får kun navnet minnelund.

– Er det en økende tendens til at folk med vanlige graver overlater beplantning og stell til dere?

– Nei, det har vært ganske stabilt. Av 30.000 graver steller vi 4.000. 2.500 av dem beplanter vi også, sier Berger.

LES MER:

Her vil ingen få egen gravstøtte

Her kommer trolig Askers nye gravlund

– Forsvinner i mengden

Arne Sandvik har flyttet fra Bekkestua til Brumunddal. Men han har fortsatt fastlegen sin i Bærum, og da benytter han anledning til å besøke graven. Nå var den helt gjengrodd med gress.

– Ville et felles gravminne eller minnelund vært et bedre alternativ for deg?

– Nei, jeg synes ikke det. Da ville jeg føle at mine liksom forsvinner i mengden, det blir mer upersonlig. Nå føler jeg at jeg har gjort en god gjerning, sier Arne Sandvik.

Ifølge gravplassanalysen fra 2013 har Bærum 43 prosent kistegraver og 49 prosent ordinære urnegraver. 4,3 prosent er i navnet minnelund, 3,7 prosent unavnet minnelund og 0,43 prosent urnegrav med felles gravminne. Det siste har nå økt både på Steinsskogen og Bryn.

Artikkeltags