– Hva det står på lappen? «Vennligst kontakt kirkegårdskontoret», sier Torkil Bråten i Asker menighet.

Bråten har nylig satt ut seks slike skilt på gravminner der han ikke får kontakt med fester, eller den som eier graven.

– Du kan ofte se hvilke graver det er. De bærer preg av dårlig vedlikehold over tid, sier Bråten.

LES OGSÅ: – Mange føler skam over ustelte graver

Fredet i 20 år

Et gravminne har fredningstid på 20 år. Etter det må fester, eller eier av graven, sørge for ny avtale. Noen velger å slette graven før det er gått 20 år, men da kan den ikke deles ut på nytt. Loven om gravplasser sier at en grav kan nyttes til ny gravlegging når det har gått minst 20 år siden siste gravlegging – og vedtektene for gravplassen ikke fastsetter en lengre fredningstid.

LES OGSÅ: Planlegger gravlund hvor ingen får egen gravstøtte

I Asker er det omlag 450 graver som forfaller til betaling hvert år.

– Vi sletter ca. 70 graver i året. Som regel fordi pårørende ber om det, men i noen tilfeller fordi vi ikke finner slektninger eller etterlatte, sier Bråten.

 

Gjenbruk av gravplasser

– Vi har en lignende praksis i Bærum, som gjelder for alle gravlunder. Hvert år sletter vi ca. 100 graver. På Haslum kirkegård, for eksempel, er det ingen nye graver, selv om folk kanskje tror det. Der har vi kun gjenbruk, sier avdelingsleder ved Kirkegårdskontoret i Bærum Kommune, Kaia Gunby Berger.

LES OGSÅ: Slipper gravstell med fellesordning

Driftsleder Linda Algrov ved Haslum kirkegård har nylig sørget for at 60 gravminner, der festeavtalen går ut i 2015, er merket med en tilsvarende beskjed som gravminnene i Asker.

– Håpet er at noen skal legge merke til lappene og kjenne igjen gravminnet når de besøker kirkegården, sier hun.

Kommer til Allehelgensdag

Og ifølge Algrov er det mange som tar turen hit nettopp neste søndag.

 

– Vi sendte først ut beskjed i vinter til den som står oppført som eier av graven. Der ingen betaler, eller melder tilbake at gravstedet skal slettes, setter vi ut en lapp før Allehelgensdag. Den lar vi stå i ett år, til neste Allehelgensdag. Da tar vi inn steinen og har den på lager i minimum seks måneder. Hører vi fortsatt ingenting fra eier blir graven slettet og gravminnet destruert, sier Algrov.

LES OGSÅ: Henning Sverdrup gikk alene inn i døden

Levninger blir i jorda

Deretter skal graven kunne tildeles en ny familie. Men selv om gravminnet blir fjernet og graven overtatt av noen andre, forsikrer Kaia Gunby Berger om at levningene alltid vil være i jorda der de er gravlagt.

LES OGSÅ: Bli med inn på Haslum krematorium

Ifølge henne skal de nye urnene gå i oppløsning etter 3 til 5 år. For kistegraver tar det noe lenger tid.

– Blir det funnet kisterester eller beinrester blir de gravd lenger ned. Vi flytter ikke gravlagte, men lar naturen gå sin gang, sier hun.