Forskning: – Gir bedre opplevelse ved keisersnitt

FIKK PRIS: Jana Christine Kuhn hedres for sitt arbeid, med Vestre Vikens forskningspris. Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff i helseforetaket delte ut prisen.

FIKK PRIS: Jana Christine Kuhn hedres for sitt arbeid, med Vestre Vikens forskningspris. Administrerende direktør Nils Fr. Wisløff i helseforetaket delte ut prisen. Foto:

I syv år har anestesilege Jana Christine Kuhn (37) forsket på keisersnitt ved Bærum sykehus. Målet har vært å gjøre opplevelsen bedre for mor og barn.

DEL

Resultatet av studien har bidratt til å finne den optimale måten å forhindre blodtrykksfall under planlagt keisersnitt og har gitt 37-åringen Vestre Vikens forskningspris.

Prosjektet har gått ut på å redusere blodtrykksfall under planlagt keisersnitt, da kvinnen vanligvis blir bedøvet med spinalanestesi. Det gjør at mor er våken og kan oppleve fødselen av barnet, samtidig som hun slipper risikoen som er tilknyttet full narkose.

Men blodtrykksfall kan være en typisk bivirkning av bedøvelsen, som kan ha uheldige effekter på både mor og barn.

Kan være alvorlig

– Mor blir først og fremst svimmel og uvel, eller kvalm og får brekninger. Hvis blodtrykksfallet er stort er det i tillegg større fare for blødning fra livmoren. Blødningen er fryktet fordi man kan miste mye blod på kort tid. Også blodforsyningen til livmoren er avhengig av mors blodtrykk. Hvis den er lav lenge, kan det bli lite blod til barnet i livmoren. Det kan føre til at barnet er slapt og puster dårlig etter fødsel, forklarer Kuhn.

–  Oftest dreier det seg om en frisk kvinne og et friskt barn som tåler blodtrykksfall ganske bra. Men hvis tiden brukes på å være kvalm og kaste opp, så blir ikke det første møtet med barnet ditt så godt som det kunne blitt, sier Kuhn.

– Har mor eller barn hjertefeil eller annen sykdom, kan blodtrykksfallet få større konsekvenser, forteller forskeren.

FORSKER: Jana Christine Kuhns mål har vært å bedre opplevelsen for fødende kvinner.

FORSKER: Jana Christine Kuhns mål har vært å bedre opplevelsen for fødende kvinner. Foto:

LES OGSÅ: Laget loppemarked for kreftsyk venninne 

Klart funn

I prosjektet sitt har Jana Christine Kuhn sammenlignet en forebyggende metode som er ofte brukt i Norge, såkalt beinsurring, med en lav dosert infusjon av medikamentet phenylephrin, noe som viste seg langt mer effektivt.  Med phenylephrin falt blodtrykket med mindre enn ti prosent i gjennomsnitt, og kom relativt fort tilbake til normalt nivå.

Prosjektet er i tillegg et bidrag til å finne best mulig dosering av phenylephrin.

LES OGSÅ:

Vestre Vikens forskningspris

Dette er syvende gang Vestre Viken deler ut forskningsprisen.

Prisen er på 30.000 kroner, samt en gave, og pengene må brukes til forskningsrelaterte formål.

Det er en ekstern vurderingskomite som står for vurderingen av bidragene som kommer inn.

Komiteen består i år av Heidi Ormstad, professor i biomedisin ved Høgskolen Sørøst-Norge, og Tone Frost Bathen, professor og leder av MR Cancer-gruppen ved  NTNU og St. Olavs hospital.

59 årsverk er knyttet til forskning i Vestre Viken. Forskningsproduksjonen er tredoblet de siste syv årene. Av forskningstemaer med et større omfang er forskning innen atrieflimmer, annen hjerteforskning, hjerneslag, schizofreni og psykose, nevrologi og screening av tykktarmskreft.

Fødende i Bærum

I fjor ble det foretatt 223 keisersnitt ved Bærum sykehus. Rundt 98 prosent ble utført med spinalbedøvelse. I slutten av forrige måned fikk Kuhn Vestre Vikens forskningspris for funnene hun har gjort.

– På vegne av Vestre Viken vil jeg rette en stor takk til Jana Christine Kuhn for et strålende og viktig forskningsarbeid, sa administrerende direktør Nils Fr. Wisløff i Vestre Viken Helseforetak, som overrakte forskningsprisen.

– Det er veldig hyggelig at forskning som kommer fødende kvinner tilgode blir verdsatt. Det har vært givende å jobbe for at mor og barn får en bedre fødselsopplevelse, sier Kuhn til Budstikka.

Forskningen hennes har fått finansering av Vestre Viken og et forskningsstipend fra Helse Sør Øst, men de siste to årene har arbeidstiden med forskningen vært ulønnet.

– Jeg har løst det ved å forske på deltid og jobbe 50 prosent privat. Men det har vært lite fritid de siste årene, forteller Jana Christine Kuhn.

Så på video med pappa

Kuhn er opprinnelig fra Tyskland, men har tatt spesialisering innen anestesiologi i Norge og ble ferdig spesialist i 2013.

– Hvordan ble du interessert i medisin?

–  Min far er allmennlege og hadde for vane å stå tidlig opp søndag morgen for å se på medisinske undervisningsvideoer. Jeg er også et a-menneske og ble sittende sammen med ham og se på. Det var da interessen våknet, men jeg hadde også tanker om å satse på musikk eller språk, før jeg bestemte meg for å bli lege, sier 37-åringen, som har bare pent å si om forskningsmiljøet på Bærum sykehus.

– Det er svært velorganisert med en veldig kompetent, vennlig og varm ledelse. Bærum sykehus er generelt et veldig flott sted å jobbe på, med mange engasjerte ansatte som strekker seg langt for pasientene.

Komiteen om årets vinner:

Jana Christine Kuhn og medarbeiderne har undersøkt effekten av surring av bena, lavdose phenylephrin, samt placebo til å forebygge blodtrykksfall i forbindelse med spinalbedøvelse ved keisersnitt.

Det ble funnet at lavdose phenylephrin var mest effektiv til å forebygge blodtrykksfall. Artikkelen er publisert i et tidsskrift med impact factor på 3.83 for 2015. Artikkelen er velskrevet, og fagfeltet og hypoteser fremstilles på en lettfattelig måte.

Studien som er utført er en randomisert, dobbelt blindet og placebokontrollert studie av god kvalitet.

Dette er et krevende design som stiller store krav til planlegging og gjennomføring. Det synes å være lite forskning på området, og resultatene fremstår således som nyvinnende, og har relevans i forhold til klinisk praksis.

Artikkeltags