E18 er ikke et byutviklingsprosjekt. E18 er ikke et miljøprosjekt. E18 er ikke et kollektivprosjekt. E18 er et bilprosjekt.

Hva med heller å bruke våre begrensede samferdselspenger på et bedre og billigere kollektivtilbud og lokale byutviklingstiltak i Bærum og Asker?

Les også

Vil vi ha luftslott eller solide og ansvarlige fremtidsvyer?

Når flere velger kollektivt, blir det nok plass på veiene til syketransport og nyttetrafikk, og ingen mister tid i bilkøen til jobb.

E18-saken engasjerer åpenbart. Budstikkas redaksjon har plukket opp innlegget mitt og forsvarer prosjektet på lederplass («MDG rir to E18-hester», Budstikka 3. februar), og tusen takk for ditt grundige svar, Øyvind Gedde («Løsningen er ikke å si nei», Budstikka 31. januar).

Men visste dere at under 20 prosent av trafikken på E18 er gjennomgangstrafikk? Resten, altså minst 80 prosent, er såkalt lokaltrafikk.

Man forsvarer paradoksalt nok en vei som vil øke matpakkekjøring ytterligere, av hensyn til sykebilen, næringstransport og bussen som sliter i privatbilkøer.

Flere biler vil føre til behov for trafikkdempende tiltak for å nå nullvekstmålet som alle er enige i.

Les også

Ødelegger vi Asker?

Vi skal ikke ha flere biler inn til Oslo. Folk flest blir dermed nødt til å betale for konsekvensene av vår kortsiktige politikk med høye avgifter som skal innfri på miljømålene.

Jeg opplever at man har hengt seg opp i et feilaktig premiss om at man trenger å bygge en gigantisk motorvei for å løse bilkø og få til byutvikling i Norges rikeste kommuner.

Ny E18 med sine 60+ milliarder kroner nærmer seg nå kostnaden til et helt forsvarsbudsjett.

Det er klart at når veien først bygges, så er det viktig å få mest mulig fokus på byutvikling, sykkel og buss. Så pragmatisk er til og med jeg.

Ny E18 med sine 60+ milliarder kroner nærmer seg nå kostnaden til et helt forsvarsbudsjett.

Men, hvorfor skal byutvikling, som jo nettopp er avhengig av at vi temmer monsteret E18, uløselig være knyttet til bygging av et nytt veimonster som skaper enda mer trafikk i hele kommunen?

Asker sentrum er allerede full av privatbiler. Kapasiteten på Slemmestadveien og Røykenveien er sprengt.

Lokaltrafikken på E18 hverken begynner eller slutter på E18, den begynner på en gårdsplass i Asker og Bærum.

Bredere veier gir flere biler på de allerede overfylte lokalveiene våre og gjør nærmiljøer og skoleveier utrygge for barn i hele Asker.

Vi er alle helt enige i at noe må gjøres med dagens vei og dens negative påvirkning. Men med ny E18 slik den planlegges i dag, kvitter vi oss ikke med bivirkningene.

Tvert imot. Ny E18 er en gigantinvestering i økt biltrafikk. Det vil gjøre problemet verre.

Svaret er å ta aktive grep for å bedre og stimulere til kollektivtrafikk, sykkel og gange samtidig som man reduserer de negative effektene av dagens E18 gjennom urbane strøk slik andre land har gjort med stort hell i hovedstadsregionen.

Jeg begriper ikke at det er politisk vilje til å gjøre lokalutvikling så avhengig av et svindyrt motorveiprosjekt som vil generere uforskammet høye bompenger og allerede i byggefasen slippe ut uforsvarlig mye CO2 for så å forurense med støy, utslipp og mikroplast fra dekk til jord og vann.

Dere, kan vi drive byutvikling uten ny E18? Kan vi frigjøre strandsonen uten ny E18? Kan vi bygge for mennesker uten å bygge for bilen?

Svaret er ja!