– Om man heiser flagget jevnt og helt til topps innen tiden, og det folder seg fint ut mens man heiser - det er en vellykket flaggheis, forteller major Bjørnar Brække.

Som planoffiser og ansvarlig for parade og seremonier i Hans Majestet Kongens Garde, har han god erfaring med det norske nasjonalsymbolet.

Det finnes en rekke regler for riktig flaggbruk, men majoren forteller at riktig heising og firing er det viktigste – det skal gjøres ved soloppgang og solnedgang.

I perioden 1. mars til 31. oktober skal flagget ikke heises før kl. 0800 og ikke ned senere enn kl. 2100. Flagget skal fires ved solnedgang, om dette er før kl. 2100. – Flagget må også heises helt til topps.

Hold flagget rent og aldri brenn det

Flagget skal også holdes rent og man må passe på å aldri subber det ned i bakken. Om man finner det nødvendig å kvitte seg med flagget sitt må dette gjøres på korrekt vis.

–  Da skal det skilles i hoveddeler, fargene hver for seg og destrueres på egnet vis. Man skal ikke brenne flagg helt, det er en fornærmelse mot nasjonen, sier majoren.

Flaggreglene

  • Behandle flagget med respekt.

  • Flagget skal aldri berøre bakken.

  • Privatpersoner skal flagge med handelsflagget (det vanlige, rektangulære flagget). Staten bruker statsflagget, som har splitt og tunge.

  • Flaggets lengde skal være 1/3 av lengden på flaggstangen.

  • Et ødelagt flagg skal brennes eller sprettes opp og fargene skilles fra hverandre.

  • Flagg som står vannrett, eller fra bygning skal være 1/2 av lengden av stangens lengde.

  • Ved flaggheising skal man ikke heise to flagg på samme flaggstang.

  • Dersom et flagg brukes til dekorasjon, skal det henge fritt, og ikke spikres eller kunne tråkkes på.

I perioden 1. mars til 31. oktober skal ikke flagget heises før kl. 0800 og ikke ned senere enn kl. 2100. Flagget skal fires ved solnedgang, om dette er før kl. 2100.

Vimpler kan du la henge oppe også om natten, mens det vanlige handelsflagget altså skal heises og fires morgen og kveld.

I vinterhalvåret er det andre flaggtider. 1. november til 28. februar skal ikke flagget heises før kl. 0900. Det skal fires ved solnedgang, men aldri senere enn kl. 2100.

I Nord-Norge, der det er mørketid skal flagget i perioden november til februar ikke heises før kl. 1000 og ikke fires senere enn kl. 1500.

Kilde:Forsvaret og Flaggregler

Flagg som en proff

Garden er i en egen klasse når det gjelder flagg. Men om man ønsker å heise som proffene har de flere tips.

– Det kanskje ikke alle som vet at flagget skal heises på 16 sekunder og fires på 21 sekunder. Det skal også heises på le side, men det er ikke aktuelt for folk flest, forteller Brække.

Lettere med vimpel

Majoren forteller at mange har skaffet seg vimpel for å komme seg rundt reglene. Vimpler kan nemlig henge døgnet rundt.

– Men på offisielle flaggdager skal det flagges med nasjonalflagget og ikke vimpel, understreker han.

Privatpersoner må forøvrig bruke Norges handelsflagg: det rektangulære flagget de fleste er vant med. Flagg med splitt og tunge, som det norske statsflagget og orloggsflagget er forbeholdt staten og millitæret.

Flagging for båtfolket

Om man befinner seg til sjøs under nasjonaldagen kan man flagge etter solnedgang, frem til man kommer i havn eller har ankret opp. Medlemmer av Kongelig Norsk Seilforening har også lov til å bruke splittflagget med kongelig norsk emblem i midten når de er til sjøs.