Hvert år deles det ut en pris til den kommunen i landet som er best på å bosette og integrere flyktninger.

Nå kjemper Asker og Bærum om prisen som deles ut av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

– Både Asker og Bærum har over flere år vært en viktig samarbeidspartner for IMDi når det gjelder bosetting og integrering av flyktninger. De har i tillegg gode introduksjonsprogram. Vi håper andre kommuner og lokalsamfunn kan hente inspirasjon fra de nominerte kommunenes arbeidsmetoder, sier Halwan Ibrahim, avdelingsdirektør for bosetting- og kvalifisering i IMDi.

Her kan du se video fra Bærum:

Her kan du se video fra Asker:

Roser ansatte

Ordførerne i begge kommuner berømmer de ansatte for hvordan de jobber med å integrere flyktninger og asylsøkere.

– Våre engasjerte og dyktige medarbeidere på Voksenopplæringssenteret, Flyktningkontoret, NAV Bærum, Globale Bærum og Bærum Arbeidssenter har gjort en fantastisk jobb for å få flyktninger i relevant arbeid. Dette er innsats for fremtiden som fortjener all honnør, sier Lisbeth Hammer Krog.

I Bærum kom  67,9 prosent av flyktningene i jobb eller utdanning i 2018. Dette er en økning fra 53 prosent i 2017.

Ordfører i Asker, Lene Conradi, mener noe av suksessen er å investere i den enkelte.

– Vi tør å tenke nytt og forsøker nye grep for å integrere asylsøkere, flyktninger og innvandrere i kommunen vår, sier Conradi.

Hun berømmer også de ansatte i kommunen.

–  Gjennom tett oppfølging har vi oppnådd å få mange ut i arbeid og utdanning etter introduksjonsprogrammet.

Les også: Bærum trenger flere frivillige flyktningeguider

Inspirerer andre

Det er innbyggerne selv som stemmer frem vinneren (ekstern lenke).

Bodø, Steinkjer, Lørenskog, Stange og Tromsø kjemper mot Asker og Bærum om prisen.

Fristen for å stemme er 8. februar, og prisen deles ut på integreringskonferansen i Oslo den 13. februar.