Før siste stortingsvalg var det krangel nasjonalt mellom Frp og Sp om hvilket parti som var bilens beste venn. Den samme kampen utkjempes i Bærum. I vedtak etter vedtak vinner bilen, mens klimaet og nærmiljøet er taperen.

En gjennomsnittlig privatbil står ubrukt 97 prosent av tiden. Den andelen av veitrafikken som har motoren i gang, står for omtrent halvparten av klimagassutslippene.

I Bærum er det et ekstra stort potensial, for vi har svært mange privatbiler. Tenk om mange av dem som har tre biler i husstanden, reduserte til to, og de med to til én.

Transportøkonomisk Institutt dokumenterte nylig fra Bergen at én delebil kan erstatte 10–15 privatbiler. I samme by har halvparten av bildelerne latt være å kjøpe bil, og én av fire har kvittet seg med bil etter å ha prøvd ut ordningene. Bildelere er yngre, høyere utdannet og bor mer bymessig enn andre.

Forskning viser at bildelere både går og sykler mer samt at de kjører en tredel mindre bil enn befolkningen ellers. I tillegg viser undersøkelser at når innbyggere får et tilbud som reelt er et bedre og billigere alternativ til egen bil i urbane strøk, så bytter de.

Debatten om en mer restriktiv parkeringsnorm blir av mange beskrevet som fjerning av vår siste frihet; friheten til å kjøre egen bil. Besteforeldre får ikke lenger kjøre barnebarna til barnehage, skole eller fritidsaktiviteter. Ikke minst, hvem skal noensinne komme seg på hytta om en strengere p-norm fastsettes?

Dessverre er det ikke nok for klimaet om alle klodens kjøretøy blir elektriske. Biler krever uansett om de er fossile eller elektriske, innsatsmidler som det er naturgitte begrensninger på. I tillegg finnes det vel bedre måter å utnytte naturen og rommet rundt boligene på, enn å etablere flere p-plasser og veier?

I Bærum kan vi legge til grunn garasjeplasser til 600.000 kroner, bygging av motorvei til 250.000 kroner per meter i tillegg til økende bilpriser. For disse summene kan en få mye bildeling samt at samfunnet kan omdisponere betydelige summer til viktigere formål enn privat bilbruk.

Viktige faktorer for omstillingen er å gjøre gjeste- og betalbare p-plasser gratis for bildeling. Videre må p-plasser med lademuligheter reserveres for bildeling. Parkering og tilgang må være like enkelt for bildeling som for egen bil. Kommunedirektørens forslag til strengere p-normer er også et viktig tiltak.

Firmabil er ut, bedrifter og kommunen må knytte seg til delingsordningene. Ansatte skal enkelt kunne benytte kjøretøyene ved behov samt at offentlige kjøretøy må lånes ut til innbyggerne når de ikke er i bruk.

Selv har jeg testet ut bildeling med ulike kjøretøy. Det er praktisk, fleksibelt, og det er overraskende enkelt.

Tenk om mange av dem som har tre biler i husstanden, reduserte til to, og de med to til én.

Via mobilen finner du ut hvor bilene står, du velger ønsket kjøretøy og leietid, låser opp, starter bilen og leverer den like enkelt tilbake etter endt tur.

Det er som regel billigere enn å eie, det gir deg friheten til å velge rett bil til rett oppgave, og du slipper mye av ansvaret ved å eie.

Private og kommersielle bildelingsordninger som Otto, Hyre, Getaround, Bilkollektivet med flere må støttes. Brukerne må gis insitamenter, og vi må støtte utleiernes innsats for å gjøre ordningene attraktive og enkle.

Dette er et enkeltområde hvor Bærum får raske miljøgevinster, og hvor mange kan bidra til at vi sammen når de viktige ambisjonene om å være en klimaklok kommune.

Les også

For Høyre blir det gir og revers på en og samme gang