Det har utløst et engasjement hos beboere og organisasjoner med tilhold i Sandvika.

Alle synes å være enige om at E18 forbi Sandvika må bort fra overflaten, slik tanken hele tiden har vært, og det hjelper ærlig talt ikke mye hvis ny reservevei og lokalvei skal bli like en like stor barriere mellom Sandvika og sjøen.

Da får ikke Sandvika igjen den kontakten med sjøen som alle har ønsket seg i årtier.

Noen av arkitektgrupperingene har tatt veldig lite hensyn til båtforeningenes og idrettens behov i Sandvika.

Det er jo ikke slik at Sandvika skal bli det nye Brasília, i Sandvika er det ikke mulig å sende alt eksisterende ut med badevannet og starte på nytt.

Dersom noe skal fjernes, må det pekes på et nytt sted å ha det.

Sandvika stadion må ikke ligge på Kadettangen i all evighet, men da må det pekes på et annet område i Sandvika hvor barn fra Evje, Blommenholm, Hamangskogen, Skytterdalen, Sandvika sentrum med fremtidige utbygginger mot Franzefoss og Hamangsletta skal få anledning til å drive idrett.

 

Alle byer har plass til et idrettsanlegg, og Bærum Sportsklubb er først og fremst en Sandvika-klubb.

Det er ikke bare enkelt å finne et annet område i Sandvika sentrums nærhet med plass til 50 fotballag til trening og kamper. 30–40 mål er en pekepinn på det klubben trenger.

Stabæk Fotball har to fulle kunstgressbaner + stadion på Bekkestua. Bærum Sportsklubb forstår at vår gamle hall, og garderobene (som kommunen eier), ikke passer inn på fremtidens Kadettangen. Vi er positive til ny bebyggelse mellom banene og elven til dette formålet.

Vi mener at fotballaktiviteten på Kadettangen beriker byen vår, hele året, og det er dessuten vanskelig å finne et annet sted i nærheten som ikke vil være til sjenanse for nåværende eller fremtidige naboer.

Et idrettsanlegg beliggende ved et kollektivknutepunkt må være fremtidsrettet og miljømessig klokt.

Bærum Sportsklubb ønsker at Kadettangen fortsatt kan benyttes til idrett, rekreasjon og badeliv. En massiv utbygging med blokker vil sikkert glede utbyggere og arkitekter, men er det noe Bærums befolkning ønsker seg?

Vi tror ikke det. Sandvika er ikke Malmö eller København, det er et tettsted med bystatus.

Vi mener at bare arkitektgruppen LPO/Grindakers forslag til ny Sandvika sjøfront har fått med seg Kadettangens betydning for idrett og rekreasjon, og håper at deres tankegods blir en viktig premiss for fremtidens Kadettangen når kommunen nå skal begynne sitt arbeid.

Vi er vant til at byråkratene alltid ønsker plass til Bærum Sportsklubb et annet sted, man har bare ikke lyktes i å finne et annet sted.

Vi håper at vi ved denne korsvei ikke skal måtte kjempe med nebb og klør for å forbli i Sandvika. Det er her vi må holde til for å fylle vårt oppdrag.

Kadettangen behøves til det formålet det har i dag, men kan selvsagt videreutvikles.

Sandvika Fjordpark er et eksempel på vellykket videreutvikling. Den ytterste delen av Kadettangen med Kalvøya er et stort rekreasjonsområde, la idretten beholde den innerste delen.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Vi er beredt til å bidra til forskjønning av området, men trenger nok noen kommunale kroner for å få til det.