– Utfyllingen på Kadettangen skulle vært ferdig høsten 2017, men nå ser det ut til at det blir ett år tidligere. Da haster det med å finne ut hva vi skal gjøre med overflaten, sier kommunaldirektør Arthur Wøhni.

Allerede denne uken får politikerne i hovedutvalg for miljø, idrett og kultur et forslag til utforming av Sandvika Fjordpark, som prosjektet er kalt. Det er landskapsarkitektene i Bar Bakke som har laget et forslag i tre opptrappingsalternativer.

LES OGSÅ: Nå dumpes steinen rett i sjøen

Stranden viktigst

Tanken er å kunne utvikle området over tid dersom det ikke er mulig å finansiere alt i første etappe. Rådmannen går inn for det minst omfattende, minimumsalternativet, med muligheter til å gå videre etter hvert. Det innebærer først og fremst badestrand med stupebrygge og grøntområder, men også en liten Tuftepark, lekeplasser og sandvolleyballbaner. Ikke så veldig forskjellig fra det gamle, men mye større.

– For meg er det kjempeviktig at badestranden fortsatt skal ha en fremtredende plass på Kadettangen. Så får vi se hva vi kan få til etter hvert, sier Morten Skauge (H) som er leder i hovedutvalget.

Nye Kadettangen:

Kadettangen har helt siden 1988 vært regulert med tanke på utvidelse.

Siden er det gjort en rekke forsøk på å få til avtaler om dumping av overskuddsmasse fra større byggeprosjekter i området.

I 1989 snakket politikerne om å motta steinmasse fra utbyggingsprosjekter i Sandvika Vest.

I 2005 var det snakk om å ta imot masser fra utbyggingen av dobbeltsporet, i 2008 fra Løkkeåstunnelen.

Nå er det byggingen av E16 Kjørbo-Vøyen som skal skaffe kortreist fyllmasse.

Statens vegvesen og Bærum kommune er enige om å fylle ut og utvide stranden med 40.000 lastebillass med stein. Det tilsvarer 400.000 kubikkmeter tunnelmasse, men i løpet av utfyllingen  er det gått med 500.000 kubikk.

 

Minimumsalternativet som nå blir lagt frem til behandling, har en kostnadsramme på 50 millioner kroner, mens maksimumsalternativet ligger på 250 millioner. I sistnevnte er det blant annet skøytebane, festplass, scene og underjordisk parkering. Mellomalternativet har tatt med et større skateanlegg inne i grøntområdet. Det kan bli aktuelt å få på plass i neste runde.

LES OGSÅ: Dette vil folket ha på Kadettangen

Opplevelser for alle

Kommunens natur- og idrettsforvaltning har understreket at det bør være lavterskel aktiviteter og opplevelser for alle aldersgrupper. «Ungdomsaktivitetene på Kadettangen må innby til opphold, lek, mestring og sosialisering. Skatepark og volleyballbaner er eksempler på aktivitetsanlegg som vil passe godt inn på den nye Kadettangen hvor man både kan se og bli sett», heter det i ønskene fra naturforvaltningen.

– At vi nå går inn for minimumsalternativet, betyr ikke at vi vil ha et simpelt anlegg, presiserer Wøhni.

Høsten 2013 gjennomførte kommunen et såkalt parallelloppdrag med tre utvalgte landskapsarkitekt-firmaer. Hensikten var å se på ulike muligheter for det ferdig utfylt Kadettangen. Forslagene ble vurdert av en kommunal evalueringsgruppe. Morten Skauge satt i denne gruppen sammen med blant andre arkitektprofessor Ola Bettum. Med bakgrunn i parallelloppdragene ble det utlyst en anbudskonkurranse som ble vunnet av Bar Bakke.

LES OGSÅ: Slik blir nye Kadettangen – etter 40.000 lastebillass med stein

Liten parkering

Parkering har vært et omdiskutert tema, og i minimumsalternativet som nå legges frem, er det beholdt en mindre parkeringsplass, omtrent tilsvarende den som er nå mens anleggsarbeidene pågår.

Bærum Sportsklubbs anlegg er ikke berørt i noen alternativer, men mange har ytret ønske om å frigjøre det store arealet til mer allment bruk.

– Hvis det skal skje, så skal det gjøres i dialog med sportsklubben, sier Morten Skauge.