Det skriver Bufetat i en pressemelding.

Fylkesmannen i Oslo og Viken åpnet i november 2018 tilsyn av Jong ungdomshjem i Bærum etter at Dagbladet trykket en sak om at institusjonen hadde bistått en beboer med utbetaling av et utestående beløp til en jevnaldrende privatperson.

– Fylkesmannens vurdering gir støtte til det vi selv har vurdert i saken, og viser hvor vanskelige valgene barnevernsinstitusjoner står overfor kan være, påpeker regiondirektør i Bufetat, region øst, Ingrid Pelin Berg i pressemeldingen.

– Viser dilemmaer

Fylkesmannen skriver ifølge pressemeldingen i sin vurdering at det var åpenbart at valgmulighetene i denne konkrete saken var begrenset. Beslutningen om å hjelpe var til det beste situasjonen tatt i betraktning, og situasjonen kunne ha utviklet seg til å bli uforsvarlig om institusjonen ikke hadde gjort noe.

– Denne saken er et godt eksempel på hvilke dilemmaer som ofte må veies opp mot hverandre når barnevernsinstitusjoner skal hjelpe ungdom i komplekse situasjoner. I dette tilfellet bidro løsningen til resultater i ungdommens rusbehandling ved at ungdommen kunne fokusere på behandlingssamtaler, ta avstand til rusmiljø, få motivasjon til tildelt praksisplass, starte hybeltrening, få et bedre samarbeid med foresatte og aktivt arbeide med egen psykisk helse, sier Pelin Berg.

Jong ungdomshjem tilbyr Læringsbasert rusbehandling (LBR) for ungdom mellom 13 og 18 år. Målgruppen er ungdom med alvorlige atferdsvansker, herunder alvorlige og vedvarende rusproblemer.