På Grav skole jobber vi mye med elevmedvirkning. Redd Barna kom derfor på besøk til oss for å se og lære hvordan vi jobber med dette. Elevmedvirkning er når elevene og læreren samarbeider om å lage opplegg, som elevene får være med på og bestemme. På Grav skole syntes vi at det er en viktig del av læringen vår.

Vi har merket en stor forskjell fra da vi startet på Grav til nå. Lærerne har blitt mye flinkere til å gi oss mer ansvar, og la elevene få bestemme. Typiske eksempler er hvordan vi skal jobbe med et prosjekt, eller hva vi skal lage prosjekt om.

I temaperioden vinter 2022 fikk vi på 7. trinn lage opplegg for timer og lekser ut fra læreplanen. Vi laget undervisning i norsk, samfunnsfag, naturfag.

Vi i utviklingsrådet på Grav skole er en styringsgruppe som blant annet jobber med foreldremøter, lekser, elevmedvirkning og overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen. Vi reiser rundt til skoler for å høre hvordan de jobber med for eksempel styringsgrupper.

I høst var vi på besøk til Ringstabekk ungdomsskole for å høre hvordan de løser arbeidet med styringsgrupper. For ikke lenge siden laget vi en presentasjon som vi holdt for politikerne, som har ansvar for skolepolitikken. Vi holdt en presentasjon og viste rundt her på skolen. Vi jobber sammen med vår avdelingsleder Gine Stenvadet, FAU og elevrådet.

Utviklingsrådet var noe Gine startet for 4 år siden, for å få elevstemmen mer inn i hverdagen. Det vi jobber mest med, er å få styringsgrupper på flere trinn. Styringsgrupper er en elevgruppe som er med i planlegging og elevmedvirkning. Noen spør om vi føler på konkurranse mellom elevråd og utviklingsrådet. Vi i utviklingsrådet føler ikke på konkurranse, fordi vi har ansvar for ulike ting ved skolen og noen ganger samarbeider vi.

Da Redd Barna kom på besøk, hadde vi et møte hvor vi snakket om styringsgrupper, elevmedvirkning, viste de ulike eksempler fra praksis og utviklingssamtaler.

Redd Barna snakket også med klasse 7B om hvordan de hadde det på skolen og hvordan de jobbet med lekser og temaperioder. Redd Barna hadde et skjema som vi måtte fylle ut om hvordan vi trives her på Grav skole. De spurte mye om hvordan elevrådet fungerer for de elevene som ikke sitter i elevrådet.

Redd Barna var også veldig opptatt av utviklingsrådet og hvordan vi samarbeider med elevrådet. Vi snakket om hvordan utviklingsrådet jobber, og hvordan vi kommer inn og søker. Det var veldig hyggelig at Redd Barna kom på besøk og ville lære mer om hva vi gjør som er annerledes fra andre skoler. Så kan også vi lære mer.

Vi har også snakket med Anne Elin Kleva, skolerådgiver i Redd Barna.

– Elevmedvirkning betyr at elevene får uttrykke meningene sine, blir tatt på alvor og har innflytelse i alt som berører dem på skolen. Etter mange år med skolebesøk ser vi at elever på de skolene som er gode på elevmedvirkning, også opplever mer mestring med fagene, trives bedre og det spiller positivt inn på læringen, sier hun, og fortsetter:

– Vi vil særlig fremheve hvordan både skoleledelse, lærere og elever alle har et fokus på hvor viktig medvirkning er, og at det skal gjennomsyre hele skolens virksomhet. Samtalene med elevråd, utviklingsråd, lærere og klasser på Grav skole ga oss masse kunnskap og inspirasjon som vi vil ta med oss i det videre arbeidet med dette prosjektet. Vi gleder oss allerede til å komme tilbake på besøk.