Bedre enn dette kan vel ikke begrepet «skrekkblandet fryd» beskrives; formulert av lyrikeren Jan Erik Vold.

Ordene passer godt når jeg, ett år før neste kommunevalg, reflekterer rundt hvorfor jeg som stolt ordførerkandidat for Asker Høyre, ønsker meg gjenvalg i enda en periode.

Først og fremst er jeg glad i Asker; glad i bygda vår fra nord til sør, kystene rundt og mellom de store nabobyene.

Denne følelsen har vokst seg stadig sterkere med årene og blitt en viktig del av den jeg er. Det er drivkraften i mitt arbeid for å skape en kommune vi alle kan være stolte over og føle tilhørighet til.

Vi lever i en attraktiv kommune med store menneskelige og naturgitte ressurser vi må mobilisere og ta vare på når vi skal utvikle kommunen vår.

Vi går i møte krevende tider som krever godt lederskap.

Dette skal vi få til med utgangspunkt i våre mange fantastiske tettsteder med sine særpreg, historie og egen identitet, ved å stimulere frivilligheten der hver krone investert gir tifold igjen og ved å være en god arbeidsgiver for kommunens medarbeidere.

Men det skal ikke legges skjul på at vi går i møte krevende tider som krever godt lederskap.

Noe av det viktigste vi har ansvar for som kommunepolitikere, er å sørge for at det leveres på kjerneoppgavene våre.

Det handler om gode oppvekstvilkår for barn og unge med gode skoler, barnehager og fritidsarenaer, en eldreomsorg preget av omtanke og verdighet, og iverksetting av klimatiltak som virker. Og å tenke globalt, handle lokalt slik FNs bærekraftsmål oppfordrer til.

Jeg føler spesielt sterkt for å skjerme de mest sårbare i samfunnet – de som trenger oss aller mest – for innsparinger og kutt som rammer deres mulighet til å leve gode, verdige og innholdsrike liv.

Dessuten er det viktig at vi får flere kortreiste arbeidsplasser og at det blir lettest mulig og komme til og fra i hverdagen.

Dette er viktig for hver og en av oss, for bedriftene våre og for klima.

Dette omfatter bedre kollektivtransport, økt satsing på utslippsfrie ferger, og at E18 Vestkorridoren fullføres frem til Drengsrud.

Disse oppgavene blir mer krevende å løse enn hva vi er vant med i en tid da vi stadig blir fratatt inntekter, får strammere rammer, men økte krav fra regjering og Storting. Kommunens inntekter og utgifter blir mer uforutsigelige.

Samtidig vil mange også merke at det blir trangere i privatøkonomien.

Derfor et « … huff ja», fordi jeg, også etter kommunevalget, er beredt til å fortsette å ta et lederansvar slik at kommunen blir i stand til å levere mer for mindre; en oppgave det er godt å vite mange står sammen om å løse.

Bildeserie

Åpning av Heggedal torg