Sanner er nestleder i Høyre og har vært kommunal- og moderningiseringsminister, siden den blåblå regjeringen tiltrådte i 2013.

Ifølge VG blir Sanner, som er bosatt på Høvik, ny kunnskaps- og integreringsminister. Her vil han ifølge avisen får ansvar for barnehage og grunnskole, samt integrering. Dette ansvarsområdet flyttes fra Sylvi Listhaugs tidligere statsrådpost.