Jan Tore Sanner (H) sitter nysgjerrig på og følger med på Naomi fra Eritrea og Saya fra Thailand.

Jentene klipper ut bilder av møbler fra en katalog. Sist høst startet de opp i velkomstklassen på Bondi barneskole i Asker.

– Jeg får nye venner her på skolen og så lærer jeg norsk, forteller Naomi.

LES OGSÅ: Kraftig nedgang i mindreårige flyktninger

I dag lærer hun om hus og hjem. Når hun klipper ut en sofa fra bladet og limer det fast til en tavle lærer hun ordet.

– Veldig mange av aktivitetene i klassen handler om dem selv og deres familier og hjem, forteller assistent Elisabeth Valland i velkomstklassen.

Elevene er gjennomsnittlig ett år i klassen. De lærer grunnleggende norsk, får kjennskap til regler og rutiner i en typisk norsk skole og innføring i de grunnleggende ferdigheter innen lesing, regning og muntlig norsk.

Klassen på Bondi har elever fra blant annet Eritrea, Syria, Litauen og Thailand.

– Vi lærer dem ting vi ser rundt oss og barna er flinke til å leke sammen og norsk er felles språk når de leker, forteller Valland.

LES OGSÅ: Flyktninger får lære om økonomi i hverdagen

Saken fortsetter under faktaboksen:

Dette er velkomstklassen

  • Bondi skole ligger i gangavstand til Asker sentrum med 440 elever og 60 ansatte.
  • Høsten 2016 startet Bondi skole opp en velkomstklasse med et maksantall på 20 elever. Velkomstklassen har i dag 12 elever fra 1.- til 3.-trinn, med 7 ulike nasjonaliteter. Klassen er delt i to grupper etter alder og faglig nivå.
  • Kriteriet for å gå i velkomstklassen er at kunnskapene i norsk ikke er tilstrekkelig gode for å kunne delta i undervisning i en vanlig norsk skoleklasse.
  • Til sammen er det 4 voksne tilknyttet velkomstklassen. I tillegg har velkomstklassen et samarbeid med Folkeuniversitetet og har for tiden 3 personer fra introduksjonsprogrammet i språkpraksis og arbeidstrening.

Kilde: Asker kommune

 

Tett oppfølging av foreldre

Velkomstklassen i Asker er tett og oppsøkende i arbeidet med foresatte til elevene. Foresatte har mange ulike bakgrunner og forutsetninger for oppfølging av barna sine. Det betyr i praksis at kommunen må møte dem på ulike måter. Det kan være alt fra hjemmebesøk, møte på skolen, skole-kafé og jevnlige telefonsamtaler hvor morsmålslærer er involvert.

LES OGSÅ: 50 ungdommer får sommerjobb av kommunen

På tur for å lære

Jan Tore Sanner fra Høvik tok turen til Asker for å lære mer om integrering. Kommunen er en av dem som lykkes best i Norge.

– Det er utrolig imponerende hva de får til her. Flere av de barna jeg møtte har kun vært i Norge mellom tre og seks måneder og vi hadde fine samtaler og de svarte på norsk. Det lover godt og de barna kommer til å lykkes, sier Sanner til Budstikka.

– Vi ser at andregenerasjons innvandrere gjør det bra, spesielt jentene. Du finner dem på videregående og en stor andel av dem går videre på lege- og jusstudiene. Det er viktig at barna kommer raskt i gang med språk. Målet er at flere innvandrerbarn begynner i barnehage og det vi ser med velkomstklassen her på Bondi er at den åpenbart fungerer godt, det kan mange andre kommuner lære av, sier Sanner.

LES OGSÅ: Dette nabolaget får 38 nye kommunale boliger

– Nå er den store jobben å integrere

I perioden 2013–17 kom det 80.000 flyktninger til Norge.

– Kommunene rundt om i landet har gjort en kjempejobb med å bosette flyktningene. Nå er den store jobben å sikre god integrering, sørge for god norskkunnskaper og at flere kommer raskere i arbeid. Vi ser at det er store forskjeller på kommunene, noen lykke svært godt, noen lykkes ikke godt. Asker er blant topp ti, og det er bakgrunnen for at jeg tok turen hit. Integreringen må reformeres og da må vi lære av de beste, sier Jan Tore Sanner.

I 2017 bosatte Asker 105 flyktninger, inkludert familiegjenforening og enslige mindreårige. Kommunen har god måloppnåelse både når det gjelder resultater fra de nasjonale norskprøvene og for hvor mange deltagere i introduksjonsprogrammet som har kommet ut i arbeid eller utdanning.

I 2016 var det 76 prosent som kom ut i arbeid eller utdanning. Gjennomsnittet for landet i 2014 var 58 prosent. En flyktning som blir bosatt i Asker blir fulgt opp av egen kontaktperson hos avdeling for Integrering og migrasjonshelse. Flyktningen får tett oppfølging i forbindelse med bosetting og etablering.

LES OGSÅ: Færre flyktninger skal bosettes i Asker og Bærum i 2018