Nordmenns boligdrømmer er i endring, og Bærum viser vei.

Bærums flotte villaer og vakre eplehager er viden kjent. Bærum + eplehager = sant. De gir kommunen særpreget så mange elsker.

Samtidig er det en kjensgjerning at Bærums demografi er i endring, og frem til 2040 øker antallet godt voksne kraftig, ifølge kommunens egne prognoser.

I tillegg endres unge nordmenns boligdrømmer. Stadig flere ønsker å eie mindre for å få tid til å leve mer.

Bærum kommune viser vei og har allerede stablet på beina et foregangsprosjekt for godt naboskap, fellesskap og sosial bærekraft. I Vallerveien på Gjettum skal det bygges gode hjem for alle.

Her skal mormor få dele sine kunnskaper på det felleseide verkstedet med sine barnebarn. Her skal onkel få briljere på utekjøkkenet alle har tilgang til.

Her skal mamma få litt alenetid med favorittboken si i kroken i fellesbiblioteket. Her skal mennesker med nedsatt funksjonsevne kunne bo vegg i vegg med sine funksjonsfriske naboer.

Her skal førstegangskjøpere få råd til å teste boligmarkedet side om side med erfarne og etablerte boligeiere.

Vi forteller ikke dette fordi vi har behov for å rose vårt eget prosjekt. Bæringene har allerede oppdaget Vallerveien, og leilighetene selges i rekordtempo selv i dagens ekstremt krevende marked.

Vi skriver om dette fordi vi mener bæringene har grunn til å være stolte av de kravene og forventningene kommunen har stilt til oss utbyggere.

Her er det tenkt på alle. Alle skal med. Mange byer kan lære mye av Bærum om fremtidens boligbygging.

I Norge bor vi få folk i store hus. Historisk trives vi på hver vår tue. Nå treffes vi av en rekke samfunnstrender som vil endre måten vi lever på: eldrebølge, singelbølge, dyrtid, inflasjon og klimakrise.

Noen ser frem til nye boformer, andre er mindre glad i endring. Viktigst er det uansett at hjemmene vi skal leve med og i, føles trygge, og at nabolaget er godt for alle.

Dessverre er nær 200.000 nordmenn uten et trygt hjem i dag – 44 prosent av disse er barn og unge. Slik ønsker ingen at vi har det i Norge.

Vi i Scandinavian Property Group kan naturlig nok ikke løse den utfordringen alene. Kommuner, staten, politikere, byråkratiet, akademia, utbyggere – vi er mange som må spille på lag.

Vallerveien er vårt første bidrag i Bærum kommune. Her skal vi skape et nabolag der alle får muligheten til å bo og der alle kan trives.

Vi tror nemlig fullt og fast at dersom vi klarer å forene mennesker i ulike livsfaser med ulike utfordringer i et godt naboskap, så bidrar vi til å lime samfunnet tettere sammen gjennom økt tillit.

Da skaper vi arenaer der mennesker kan leve gode liv. Da bidrar vi til å skape et pulserende og positivt samfunn.

Det er vårt mål med Vallergrenda på Gjettum. Det gleder oss å se at det allerede er mange som deler den visjonen og som ser frem til å dele mer av sitt liv med gode naboer.

Og de særegne, elegante eplehagene, spør du? Noen vil forsvinne – vi håper de fleste består. Til evig tid.