DEL 1 – Gradering av påstander

 • Skolen til mitt barn tilbyr opplæring (foreldreskole) i nettbrett og de mest vanlige applikasjonene (programmene) som mitt barn bruker på skolen.
 • Jeg har tilstrekkelig innsyn i mitt barns skolearbeid.
 • Jeg har gode muligheter for oppfølging av mitt barns leksearbeid.
 • Jeg opplever at tilbakemeldingene fra lærer i  Showbie er nyttig for mitt barns læring
 • Jeg blir godt informert om viktige hendelser og gjøremål i eget barns skolehverdag
 • Jeg opplever det som problemfritt at nettbrettet kan brukes til andre ting enn skolearbeid hjemme.
 • Jeg opplever at bruken av nettbrett har en positiv påvirkning på eget barns læringsarbeid.
 • Jeg opplever at lærerne bruker nettbrett på en måte som fremmer god læring.
 • Jeg opplever at eget barn har fått utvikliet sin digetale kompetanse i vesentlig grad på skolen gjennom bruken av nettbrett her.
 • Jeg opplever at eget barn har utviklet nettvett og digetale dannelse i vesentlig grad på skolen gjennom undervisningen.

DEL 2

 • Har du eller en annen foresatt deltatt på skolens opplæring (foreldreskole) i nettbrett og de mest vanlige applikasjonene?
 • I hvilken grad ønsker du (flere) tilbud fra skolen om opplæring i nettbrett og de mest vanlige applikasjonene?
 • Har ditt opplevd helseplager i forbindelse med bruk av nettbrett og/eller mobil?
 • Hva slags plager har ditt barn opplevd?
 • I hvilken grad opplever du en god balanse mellom bruk av nettbrett og/eller mobil på skolen og hjemme?

DEL 3  – Gradering av påstander

 • Jeg er ikke bekymret for mitt barns tilgang til Internett.
 • Jeg er ikke bekymret for mitt barns skjermtid.
 • Jeg oppfatter mitt barns håndskrift som god.
 • Jeg mener at mitt barn har, eller vi ha, stor nytte av å ha eget tastatur til nettbrettet sitt
 • Jeg opplever at mitt barn har, eller vi ha, stor nytte av å ha egne hodetelefoner til nettbrettet sitt.
 • Jeg opplever at mitt barn har fått god opplæring i riktig lese- og skrivestilling ved bruk av nettbrettet sitt.
 • Jeg opplever at skolen balanserer bruken av dettbrett opp mot andre læringsmidler og aktivieteter på en god måte.
 • Jeg er tilhenger av mer bruk av filtre for å regulere eget barns tilgang til internett.