Skip to main content

Slik angriper advokaten Mustafa-saken

Mustafa Hasan er elev ved Nesbru videregående skole og skal egentlig være ute av landet før 18. januar, fem måneder før han har fullført grunnutdannelsen.

Mustafa Hasan er elev ved Nesbru videregående skole og skal egentlig være ute av landet før 18. januar, fem måneder før han har fullført grunnutdannelsen. 

Foto: Nina Abrahamsen

Mustafa Hasans advokat har lagt frem hovedpunktene i en stevning mot staten. – Kun én ting kan forhindre rettssak, det er at UNE snur, sier han. 

– Det har vært viktig å få dette ut så fort som mulig, men det har nødvendigvis tatt tid, for det er et omfattende materiale. Vi forventer at vi får svar fra Utlendingsnemnda (UNE) like over nyåret, sier advokat Nicolai Skjerdal i advokatfirmaet Fend. 

Mustafa Hasan (18) fra Asker er blitt kjent i hele Norge etter at han nylig fikk nytt avslag på opphold i landet etter å ha bodd her siden han var seks år (se fakta). 

Mandag leverte Skjerdal stevning mot staten ved UNE på vegne av Hasan, der han ber Oslo tingrett om å sette til side UNEs vedtak overfor Hasan som ugyldig. 

Det oppleves skremmende, samtidig som det er et skritt i riktig retning
Mustafa Hasan

– Vi har bedt Oslo tingrett om å gi Mustafa rett til å oppholde seg i Norge så lenge søksmålet pågår. UNE har også mulighet til å gi utsatt iverksettelse, men vi har lagt opp til at domstolen gjør det, forteller Skjerdal. 

Brødrene Mustafa Hasan (t.v.) og Abdel Hasan og er blitt forskjellsbehandlet, uttaler advokaten i søksmålet.

Brødrene Mustafa Hasan (t.v.) og Abdel Hasan og er blitt forskjellsbehandlet, uttaler advokaten i søksmålet. 

Foto: Joakim S. Enger

Forskjellsbehandling

– Kun én ting kan forhindre rettssak, det er at UNE snur. Vi kommer til å ta dette så langt det trengs, det er min oppfatning at Mustafas sak står sterkt, sier advokaten. 

Essensen i søksmålet er at Utlendingsnemndas vedtak må settes til side på følgende fem grunnlag, som hver for seg gjør vedtaket ugyldig:

  • Barnets beste som vurderingskriterium er ikke hensyntatt, til tross for at Mustafa var 15 år da søknaden om oppholdstillatelsen ble fremsatt og til tross for at Mustafa i dag er under ettervern etter barnevernloven.
  • Vurderingen av tilknytningskriteriet i utlendingsloven § 38 er uriktig og i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjon artikkel 8.
  • Utlendingsnemndas anvendelse av kriteriet «innvandringsregulerende hensyn» er i strid med dets formål og utlendingsforskriften § 8–5.
  • Utlendingsnemndas konkrete skjønnsutøvelse etter utlendingsloven § 38 er både mangelfull, fundert i uriktige/ufullstendige vurderinger av de aktuelle faktiske forhold og grovt urimelig. Videre medfører vedtaket med sin begrunnelse usaklig forskjellsbehandling mellom Mustafa Hasan og hans bror, som er innvilget oppholdstillatelse.
  • Det er en avgjørende saksbehandlingsfeil at Mustafas klagesak er avgjort av kun én nemndleder, hvoretter nemnda ikke har vært beslutningsdyktig.
Advokat Nicolai Skjerdal ved advokatkontoret Fend har levert inn søksmål for å la Mustafa Hasan bli i landet.

Advokat Nicolai Skjerdal ved advokatkontoret Fend har levert inn søksmål for å la Mustafa Hasan bli i landet. 

Foto: FEND.NO

Avdelingsleder i UNE, Terje Østraat, har mottatt søksmålet. 

– Når UNE har mottatt en omgjøringsanmodning i saken, vil vi som vanlig vurdere innholdet for å se om noe tilsier at saken skal vurderes annerledes. UNE vil også da vurdere om han kan være i Norge inntil omgjøringsanmodningen er ferdig behandlet. Utover dette viser vi til redegjørelsen på våre nettsider om saken, uttaler han i en e-post til Budstikka. 

Lange dager

At stevningen er levert inn, gjør dette til en spesiell dag for Mustafa Hasan. 

– Det oppleves skremmende, samtidig som det er et skritt i riktig retning. Det er mange som spiller på samme lag nå og det er mye støtte fra folk rundt. Det har vært en lang prosess hittil og det kommer til å fortsette, sier 18-åringen. 

Han forteller at det har vært lange, slitsomme dager den siste tiden. 

– Nå tar jeg litt ferie og skal være i dialog med advokat Skjerdal fremover om hva som skjer videre. Jeg skal også feire jul med litt lavere skuldre, sier Mustafa Hasan. 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.