Skip to main content

Koronautbruddet kan legge en brems på bosetning av flyktninger

I 2019 ble det bosatt 123 flyktninger i Asker og Bærum, i år er det planlagt bosatt 135. Koronaviruset kan gjøre utslag på antall flyktninger som kommer til kommunene i år.

Norske kommuner bosatte 4.822 flyktninger i 2019. Av disse ble 123 bosatt i Asker og Bærum, medregnet Røyken og Hurum. 

Det skjedde etter at kommunene vedtok å bosette totalt 146 flyktninger på anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) – en liten nedgang fra 2018 da 157 flyktninger ble bosatt i de fire kommunene. 

En anmodning er det antallet flyktninger IMDi, på vegne av staten, ber en kommune om å bosette, basert på prognoser for bosettingsbehovet neste år.

Blir stadig færre

IMDis direktør Libe Rieber-Mohn forteller at årsaken til at kommunen bosatte færre enn det direktoratet anmodet, var behovet. 

– Det reelle bosettingsbehovet viste seg å være lavere enn ventet. Dette skyldes noe lavere ankomster av både asylsøkere og overføringsflyktninger, skriver hun i en e-post til Budstikka. 

I 2016 kom det 208 flyktninger til det som i dag er nye Asker kommune og 218 til Bærum. Siden har det vært en stødig nedgang frem til 2020, bortsett fra i Røyken og Hurum som hadde en liten oppsving fra 2018 til 2019.

I år har direktoratet bedt Asker og Bærum om å bosette henholdsvis 65 og 70 flyktninger, av de totalt 5.120 i Norge. 

Ifølge direktøren var de to største gruppene av flyktninger i 2019 fra Kongo og Syria – disse utgjorde til sammen halvparten av alle bosatte flyktninger i fjor. 

– Deretter fulgte tyrkere, sørsudanere og eritreere. Den samme fordelingen gjaldt for Asker og Bærum, forteller hun, og legger til at de forventer det samme i år. 

Legger en brems på tilflytning

Som med de fleste institusjoner og aktiviteter i samfunnet, er det ventet at koronaviruset også vil innvirke på antall flyktninger som kommer til kommunene i år. 

Etter Regjeringens tiltak for å hindre spredning av covid 19 har IMDi i samråd med UDI besluttet en stopp på ankomst av overføringsflyktninger.

–  Inntil videre stanses ankomsten av alle overføringsflyktninger til Norge. Overføringsflyktninger var ventet å utgjøre over halvparten av alle bosatte flyktninger i 2020, forteller Rieber-Mohn. 

Per i dag er det rundt 750 såkalte overføringsflyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge og tildelt bosetningsplass i en kommune, men som ikke har ankommet landet ennå. 

En overføringsflyktning er betegnelsen på en flykting som bosettes i Norge direkte fra utlandet, etter avtale med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.