Økonomien skal ikke avgjøre om barn får delta på aktiviteter.

Les også: En god oppvekst for alle

Les også: 1.000 barn har fått aktivitetsappen

Norge er et land med små forskjeller, og slik ønsker vi fortsatt det skal være.

Likevel strever mange familier med dårlig råd. Det er spesielt vanskelig for barna.

Men barnefattigdom kan ikke «viskes ut med et pennestrøk». Det er mer komplekst og sammensatt.

Det var flere ting partiene brukte lang tid på å diskutere i regjeringsplattformen. Å gjøre det lettere for barnefamilier var ikke en av dem.

Derfor er jeg glad for engasjementet og ønsket om å gjøre noe for dem som strever med livet sitt.

Vi vil legge til rette for et samfunn med muligheter for alle. Ingen skal være utenfor.

Vi har hjerte som banker for det enkelte mennesket. Hjertevarmen kjenner ingen partigrenser.

Aktivitetskortet har fått ros fra «Frivillig Norge», som gjerne vil være med på å utvikle ordningen.

Regjeringen trenger ikke dra langt for å lære noe om en slik ordning. Asker kommune er i gang og kan vise vei.

Kommunen har nylig utviklet et aktivitetskort, en app som heter A!A. I Asker har 1.300 barn lastet ned appen som gir en god oversikt over fritidsaktivitetene og som gir billigere priser for alle barn og unge som vil delta.

Appen brukes også som betalingsmiddel for besøk i svømmehallen, til kontingent, på konsert etc.

Foreldre eller Nav/kommunen betaler inn på appen. Ingen barn stigmatiseres, for alle har samme kort. Ingen kan se hvem som har fylt opp kortet.

Et genialt tiltak som vil bidra til at ingen føler seg utenfor.

Det er også innført en nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, som bidrar til at barn og unge som lever i familier med svak økonomi, kan delta i minst en fritidsaktivitet, med støtte til kontingent og utstyr.

Ordningen bidrar også til at hele familier kan få tilgang til ferieopplevelser.

Regjeringen Solberg har satt i gang mange tiltak. Det er utarbeidet strategiplan med målrettet bruk av ulike tiltak og støtteordninger, slik at de treffer barn og unge med størst behov.

Som et ledende eksempel i Norge er Asker først ute med vår ordning for fritidskort.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Nå er det på tide at resten av Norge får samme muligheter – slik Granavolden-plattformen legger opp til.