Det er ingen hemmelighet at Utdanningsforbundet er svært misfornøyd med KS som arbeidsgiver.

Tilliten til KS har vært svært lav over tid, men nå er den på et historisk bunnivå. Vi har en arbeidsgiver som snakker ned yrket og utdannelsen vår.

Vi skjønner ikke hvem som har gitt KS mandatet til å nedprioritere lærerne med lengst utdanning og ansiennitet?

Vi strever nok som det er med å rekruttere lærere med riktig kompetanse til kommunen vår.

Ifølge Statistisk sentralbyrå blir det brukt undervisningspersonell uten godkjent pedagogisk utdanning i cirka 20 prosent av undervisningstimene i Asker. Det syns vi er svært mye når vi tenker på ambisjonene til Askerskolen.

Vi har registrert at før oppgjøret startet i våres, ønsket Asker kommune at KS skulle prioritere høyskolegruppene, og at de helst ønsket store deler av midlene i lønnsoppgjøret til lokale forhandlinger.

Det førte til at vi fikk håp om en anstendig lønnsutvikling, i alle fall i år, slik at vi kanskje skulle komme like godt ut som de andre gruppene.

Men nei, det ble ikke snakk om noen prioritering. Derimot ble lærerne nedprioritert.

KS hevder at dette mandatet har de fått fra kommunene. Resultatet gjenspeiler de klare signalene fra kommunene, og hele laget av ansatte har fått et løft, mener KS.

Les også

Nei, Rødt er ikke fornøyd

Dette er ikke sant. De best kvalifiserte lærerne med lang ansiennitet har fått 2,3 prosent, mens gjennomsnittet for alle er 3,84 prosent. Hvis noen skal få mye mer, må andre få mye mindre. Lærerne er kanskje ikke en del av laget?

Det er klart vi også stusser på avisannonsene fra KS som direkte er rettet mot egne ansatte, cirka 25 prosent av «laget» i kommunene og 65 prosent i fylkeskommunene.

Alle kommuner har godtatt årets oppgjør, også Asker, sier KS. Hvordan har denne prosessen vært i Asker? Stemmer det som KS sier?

En streik har konsekvenser, det går ut over tredjepart – elevene. De mister åpenbart mye fordi lærerne ikke er på skolen, fra undervisningen, til klassetilhørigheten, til et trygt sted å komme til.

Skal vi satse på elevene, må vi satse på lærerne. Vi registrerer også at nå dras de sårbare barna frem i lyset igjen. Hvor er denne gruppen resten av året? Når det ikke er pandemi eller streik?

Når kommunedirektørens økonomiske handlingsplan skal vedtas? Hvor er disse elevene når det skal kuttes i økonomien i oppvekst?

Det er disse det går mest ut over. Jeg kunne også linket de sårbare barna til pengebruken til den etter hvert berømte velodromen i Asker, men det skal jeg kanskje ikke?

Like mye som de sårbare barna trenger oss lærere, trenger de at politikere styrker laget rundt eleven og ikke svekker det.

Vi har satt pris på at politikerne i Asker i tur og orden har svart Pål Magnus Gullbekk (Budstikka 2. september) på om de er fornøyde med KS.

Det ser de ikke ut til å være. Vi har foreløpig heller ikke registrert noen kommuner som har gitt signaler om å nedprioritere lærerne med lengst utdanning og ansiennitet.

Det gir oss forventninger om at politikerne tar større kontroll i KS slik at signalene fra kommunene etterleves, og at styremedlemmene der følger opp disse.

Les også

Nei, vi er ikke fornøyd