Påstanden dukket opp i debattinnlegget «Meningsløs prioritering av megamotorvei», (ekstern lenke) signert SV-leder i Oslo, Sunniva Eidsvoll Holmås, og 2.-kandidat for Bærum SV, Marie Stensrud.

Teksten er forfattet av Holmås, og publisert i Dagsavisen. Når Budstikka kontakter henne for å spørre hvor dette kommer fra, forklarer hun at påstanden «er noe hun har plukket opp fra andre».

Hun kan ikke dokumentere at menn i Bærum kjører mer bil enn andre grupper i Norge.

Upresist og utdatert informasjon

Hun viser til Nasjonal reisevaneundersøkelse fra 2005, hvor det heter at de som kjører lengst er «en godt voksen, yrkesaktiv familiefar fra område rundt Oslo».

– Også er jo områdene rundt Oslo mer enn Bærum. Men debattinnlegget handler om E18 gjennom Bærum, og mange som kjører på E18 er fra Bærum.

Dette siste er utvilsomt riktig, for det bor veldig mange bæringer i Bærum.

Men påstanden om at Bærums-menn kjører mest i Norge var upresis i 2005, og direkte feil ifølge Reisevaneundersøkelsen fra 2013/14, den nyeste vi har komplette data fra.

Ifølge denne er det ikke lenger Oslo-omegnen som oftest velger bil – det er områdene rundt Bergen, Trondheim og Stavanger, i tillegg til «spredtbygde strøk».

I 2018-undersøkelsen, som foreløpig kun finnes som et kort sammendrag, er «byområdet» Grenland på topp i bilismen – 60 prosent av alle reiser.

Lierne-bilene kjører mest

Det er mange biler i Bærum. Tettheten er er høyest i landet.

Men den enkelte personbil eiet i Bærum kjører ikke spesielt langt i gjennomsnitt per år. Her havner Bærum på 348. plass av 423 kommuner, ifølge SSB. Helt på topp ligger Lierne i Trøndelag.

Fun fact: Administrasjonssenteret i Lierne heter Sandvika.

I det andre Sandvika bearbeider Bærum kommune for tiden tall fra sin egen Reisevaneundersøkelse, bygget på tall fra den nasjonale. Foreløpige tall har vist at bilen ble valgt i 58 prosent av en utvalgt ukes reiser. Dersom det er mulig å sammenligne med tallet fra den nasjonale 2018-undersøkelsen, er dette tallet er heller ikke høyest i Norge.

Budstikka kom også over en annen rapport, Holdningsundersøkelse om bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus 1989 - 2018.

Heller ikke her var Asker og Bærum området som i størst grad satte forurensende og trafikkorkende biler på veien: 45 prosent oppga “privatbil som fører”. Høyest lå Romerike - 69 prosent. Her oppgis ikke noe tall for hele landet, og ingen kjønnsdimensjon.

– Jeg innrømmer glatt at den påstanden om at ingen kjører mer enn menn i Bærum, det er en spissformulering. Det kan hende at det har vært riktig, fastholder Holmås.

– Du kaller det en spissformulering – det høres mer ut som det er feil.

– Det ville vært mer riktig å si at ingen ... at det er stor sannsynlighet for at ingen vil kjøre mer bil på E18 enn menn i Bærum.

Dette er en påstand om fremtiden som er vanskelig å faktasjekke, men Holmås har rett i at menn statistisk kjører mer bil enn kvinner.

Det hun egentlig gjerne vil, er at alle skal gjøre mer av det som ifølge reisevanestatistikken er typisk kvinnelig – kjøre kollektivt.

– Bærum har god kollektivdekning. Det er nettopp derfor det er viktig å ikke utvide motorveien. Man må heller satse på kollektivtrafikk, mener SV-politikeren.

MER POLITIKK: