Et titall pasienter har fått stadfestet influensa eller influensalignende symptomer siden fredag.

Minst tre pasienter har i løpet av helgen blitt kjørt til Bærum sykehus i ambulanse. Flere av pasientene er isolert på rommene sine. Det samme er enkelte enheter ved demensavdelingen.

–  Jeg opplever at vi har kontroll på situasjonen, sier Arne Mæhlum, tjenesteleder ved institusjonen.

Munnbind

Lønnås bo- og behandlingssenter har blant annet en sykehjemsavdeling og en skjermet demensavdeling oppdelt i mindre enheter. Begge avdelingene har plass til 23 pasienter.

–  For å unngå ytterligere spredning har vi iverksatt nødvendige hygieniske tiltak, sier han videre.

Blant annet bruker sykepleierne munnbind og beskyttelsesklær.

– Kom plutselig

Mæhlum sier institusjonen vil foreta en grundig gjennomgang av situasjonen når legene kommer tilbake på jobb mandag morgen.

– Vi vil deretter vurdere om det er behov for ytterligere tiltak, sier han.

Tjenestelederen sier utbruddet kom veldig plutselig denne helgen.

– Sykepleierne og legen fortok en gjennomgang blant pasientene på huset. I etterkant har enkelte avdelinger blitt skjermet, og noen blitt isolert på rommene sine, sier han.

– Vanskelig å styre unna

Mæhlum sier influensautbrudd er vanskelig å styre fullstendig unna.

– Vi er en åpen institusjon, hvor folk kommer og går. Vår jobb er å håndtere tilfellene som dukker opp og begrense spredning.

Mæhlum kan ikke svare sikkert på om alle pårørende til pasienter med influensa eller symptomer har blitt varslet. Tjenestelederen sier besøkende blir informert av de ansatte ved de respektive avdelingene.

Det er opp til den enkelte pasient å bestemme hvorvidt de ønsker å ta influensavaksine eller ikke.

– I den grad pasienten er samtykkekompetent bestemmer de selv. Ellers er det pasientens pårørende som tar besluningen, opplyser Mæhlum.

Pasient: – Gjør hva de kan

Budstikka har snakket med en pasient innlagt ved rehabiliteringsavdelingen.

– Jeg opplever at Lønnås gjør hva de kan for å hindre spredning og ivareta pasientenes trygghet. Men det er klart, dette er ikke noe sykehus, sier pasienten, som ikke ønsker å bli navngitt.

– Selv får jeg forlate rommet hvis jeg tar på meg munnbind, sier vedkommende videre.