I planleggingen av nye Asker kommune ble det lagt inn høye ambisjoner for medborgerskap og lokaldemokrati. Det var en berettiget frykt for at sammenslåingen av de tre kommunene skulle føre til et demokratisk underskudd, at innbyggere ville oppleve ikke å bli sett og hørt.

Lokalmiljøet i Heggedal pekte seg ut som et eksempel til etterfølgelse, med et særdeles aktivt lokalsamfunnsutvalg, utgivelse av egen avis og et foreldremiljø ved Heggedal skole (FAU) som har kjempet iherdig for å ivareta trafikksikkerhet.

Kommunen har bistått ved å foreta fartsmålinger på Røykenveien og i 30 km-sonen i Heggedalsveien, like ved skolen. Resultatet av disse er sjokkerende lesing.

I perioden mandag 23. mai kl. 10.00 til onsdag 1. juni kl. 09.00 ble det registrert 42.348 kjøretøypasseringer totalt. Av disse klarte under 14 prosent å følge fartsgrensen på 30 km/t, og nesten 67 prosent kjørte fortere enn 40 km/t.

Hver dag var det gærninger som holdt mer enn 100 km/t, den verste fartstullingen ble målt til 130 i 30 km-sonen!

«I håndbok V128 anbefaler Statens Vegvesen at det er behov for fartsdempende tiltak når flere enn 15 % kjører fortere enn 5 km/t over fartsgrensen på strekningen. I dette tilfellet er det 86,45 % som kjører 5 km/t fortere enn fartsgrensen. Det anbefales derfor at det gjøres fartsreduserende tiltak», heter det i en kommentar fra Asker kommune.

FAU aksjonerer for å trygge trafikksikkerheten. Det handler om å trygge barn på vei til og fra skolen og legge til rette for trivsel i boligmiljøet. Denne veien er en fylkesvei, og i august i år skriver FAU ved Heggedal skole brev til Viken og ber om et møte sammen med kommunen.

En rimelig henvendelse, ville vel de fleste mene. Det er jo tross alt Viken som eier veien og kan gjøre noe med saken.

I svaret til FAU skriver Viken at de ikke har kapasitet til å besøke alle FAU-ene i fylket, akkurat som det har vært et krav. Det som ønskes, er at fylket og kommunen kan møte representanter for et lokalsamfunn, i nærdemokratiets ånd. Myndigheter og innbyggere sammen om et felles ønske å bidra til trafikksikkerhet …

«Viken fylkeskommune har stort fokus på trafikksikkerheten ved Heggedal skole og området rundt. Det er imidlertid ikke hensiktsmessig eller aktuelt å gjennomføre et møte med FAU Heggedal skole, da både Asker kommune og fylkeskommunen er svært godt kjent med tematikken som fremmes fra FAU», avsluttes brevet fra fylket.

«Godt kjent med tematikken»? En annen måte å si «ikke bry oss med trivialitetene deres, vi har langt viktigere ting å ta oss av»?

Langt viktigere for fylkeskommunen er åpenbart å bygge om krysset Røykenveien/Bleikerveien til en svær rundkjøring som vil gjøre beslag på store arealer og ikke bidra til trafikksikkerhet, heller tvert imot slik vi ser det.

Med dette har det oppstått en paradoksal situasjon.

Det var opprinnelig tenkt at det skulle være kryssing av Røykenveien i en undergang, men det ble for dyrt. Der gående og syklende nå må vente på grønt lys, skal det bygges gangfelt over de tre armene som går inn i rundkjøringen.

Med dette har det oppstått en paradoksal situasjon der ønsket fra lokalsamfunnet Heggedal om dialog med fylket blir avvist, mens storstilte planer for bedring av situasjonen for bilister blir vedtatt uten at lokale krefter har sagt noe som helst.

Er det dette vi mente med «medborgerskap», Asker kommune?