Høyre og Frp i Bærum vil legge ned 14 små og mellomstore barnehager og bygge 6 nye, store i stedet.

Det mener vi i MDG er dårlige nyheter for nærmiljøene, for klimaet, for barna, for foreldrene og for de ansatte.

Barnehagene er en viktig del av mange nærmiljøer i Bærum. Her møtes barn og voksne fra nabolagene og blir bedre kjent, og mange får varige vennskap.

Mange følger også barna sine til barnehagen til fots eller på sykkel. Det blir nå mange flere som velger bilen i stedet, når avstandene blir større. Mer klimagassutslipp og forurensing blir resultatet.

Forskningen viser også at særlig store basebarnehager kan være negativt for barna, og at den ideelle størrelsen er cirka 60 barn. Nå legges det opp til barnehager med over 300 barn. Det mener vi er altfor mye.

For foreldrene vil det bli enda en omdreining på tidsklemma når barnet må kjøres til barnehagen i stedet for den lokale gåturen. Den lokale møteplassen vil bli borte.

Det er særlig de ansatte Høyre har dyttet foran seg i diskusjonen. Høyre påstår at det blir bedre arbeidsmiljø og større og bedre fagmiljøer i store barnehager.

Det er i beste fall omstridt. Tvert imot har mange barnehageansatte sagt at store barnehager gir mer administrasjon, mer planlegging for å få avholdt møter for de ansatte og mer komplisert logistikk for å få hverdagen til å gå opp.

Alt i alt gir mindre forhold bedre trivsel og mindre stress i hverdagen, også for de ansatte.

Det er også grunn til å sette et stort spørsmålstegn ved hva vi skal med fine, overordnede planer her i kommunen når de brytes hele tiden.

For eksempel sier kommuneplanens samfunnsdel at vi skal «utvikle Bærum for et kortreist dagligliv med gangavstand til hverdagstilbud som handel, skole, barnehage, fritids- og rekreasjonsområder og kollektiv.»

Å legge ned 14 små barnehager i nærmiljøene vil stride mot denne planen. Det vil også stride mot helt grunnleggende deler av klimastrategien, så som at vi skal «snu transporthierarkiet» og prioritere gående først, foran syklister, kollektivtransport og deretter bilen når vi planlegger utviklingen av Bærumssamfunnet.

Munnhellet om at «planer uten at de følges opp med konkret handling, er bare skryt» har vel aldri passet bedre.

Til syvende og sist handler dette om hva som er best for barna. Det som er best for foreldrene, de ansatte og klimaet, er også best for barna.

For foreldrene vil det bli enda en omdreining på tidsklemma.

Vi i MDG er overbevist om at det er bedre for barna å bli fulgt av foreldrene til fots eller på sykkel til en mindre barnehage i nærområdet, enn å bli kjørt med bil til en større barnehage som gjerne ligger nært et sentralt veikryss et stykke unna.

Vi vil derfor foreslå i budsjettbehandlingen at nedleggelse av 14 små og mellomstore barnehager og bygging av 6 nye, større barnehager utsettes til etter 2030.

Da har vi kanskje tatt til vettet og funnet ut at det er best å prioritere barns, foreldres og ansattes behov foran gevinster i effektiv barnehagedrift.