Fagforbundet har reagert kraftig på dette vedtaket.

I Rådmannens saksfremlegg til aprilmøtet fremkommer det at Lindelia bo- og behandlingssenter skal ha 132 brukerplasser, hvorav 75 brukere og alle ansatte skal overføres fra nåværende Berger bo- og behandlingssenter som deretter nedlegges.

Samtidig skal 57 plasser overføres fra andre kommunale enheter som også deretter skal nedlegges.

Les også: Nei til konkurranseutsetting og privatisering

Les også: Arbeiderpartiet er stolt av sin ideologi

Les også: Nytt bo- og behandlingssenter planlegges på Berger

Rådmannen opplyste at han vil komme tilbake med en politisk sak så snart konkurransegrunnlaget er klart. Det forventes at det vil skje innen kort tid, enten i slutten av januar eller i februar.

Hva innebærer så det vedtatte forslaget fra H og Frp?

Jo, to nåværende sykehjem legges ned, noe som medfører at brukere og ansatte overføres til det privatdrevne Lindelia.

Samtidig overføres et nåværende kommunalt sykehjem og en omsorgsbolig fra kommunal drift til private tilbydere.

Hvilke kommunale enheter dette er opplyses det ingenting om, kun at de ansatte plikter å følge med over til privat driver.

Realitetene av vedtaket er at nærmere 1.000 av Bærum kommunes ansatte i pleie- og omsorgstjenesten sparkes ut av kommunaltjeneste og over til en tilfeldig privat anbudsvinner.

Dette er dyktige og erfarne sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og pleiemedarbeidere. De fleste er kvinner.

Mange av disse har hatt Bærum kommune som sin arbeidsgiver i både ti og tyve år. Nå er de åpenbart ikke ønsket lenger.

Bruk og kast-mentaliteten som her kommer til syne, vitner om en uforståelig og uakseptabel personalpolitikk.

Jeg har selv flere ganger vært i møte med blant annet ansatte ved Berger sykehjem som er helt oppgitt over den behandlingen de blir utsatt for av politikerne i kommunen.

Ikke bare går de fra en trygg arbeidsplass til en høyst usikker fremtid med en privat driver som skal gå med overskudd, men det vil også følge med store økonomiske konsekvenser.

Fagforbundet har beregnet at en overgang til privat virksomhet kan medføre betydelige reduserte fremtidige pensjoner for den enkelte på over en million kroner. Dette er skremmende.

Gjennom alle mine år som tillitsvalgt for kommunale ansatte har jeg aldri opplevd et mer arbeidstagerfiendtlig vedtak enn det som Høyre og Frp nå har fått gjennom i hovedutvalg for bistand og omsorg i Bærum.

Den største forandringen har Høyre stått for. Fra den verdikonservative politikken som den tidligere ordfører var talsmann for, til de liberalistiske holdninger som partiet åpenbart forfekter i dag.

Dette lover ikke godt for fremtiden. Hva blir det neste?

Det Høyre og Frp kan være trygg på er at Fagforbundet og hele fagbevegelsen vil kjempe mot en slik arbeidsgiverpolitikk.

Bærum Arbeiderparti hadde i høst et åpent medlemsmøte om konkurranseutsetting og privatisering hvor Fagforbundets forbundsleder Mette Nord og undertegnede var innledere.

I et fullsatt Folkets Hus reagerte tilhørerne kraftig på privatiseringsforslaget, og Ap lovet fagbevegelsen full støtte, noe som også ble programfestet. Både SV og Rødt er av samme oppfatning.

Når Venstre, MDG, Pensjonistpartiet og ikke minst KrF faktisk innser følgene av forslaget, vil det forundre meg mye om ikke disse partiene også støtter opp om fagbevegelsens standpunkt.

Politikere som over natten ønsker å si opp nærmere 1.000 av sine ansatte, bør spørre seg selv om hvilket omdømme de påfører Bærum kommune som arbeidsgiver.

De av kommunens 12.000 ansatte som selv ikke er berørt i denne omgang, bør notere seg at det i dag er deg, men i morgen kan det være meg.

Fagforbundet har etter beste evne forsøkt å forklare både administrasjonen og politikere de negative konsekvensene dersom vedtaket gjennomføres.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Så får vi håpe at de lytter til våre velmenende råd og innspill i denne saken.