Jeg må si jeg er forundret over at blant andre vår ordfører er opptatt av at det er om å gjøre å bygge så stort som mulig når det gjelder barnehager og skoler.

Det snakkes varmt om at dette gir stordriftsfordeler fordi man får samlet blant annet et større antall voksenpersonale og et felleskjøkken.

Les også

Fordeler ved store barnehager

Men det som ikke nevnes, er de som skal være der i det daglige, og både barn og voksne har dette som sin daglige arena i flere år.

Barna kan heller ikke selv velge seg bort til en annen plass om de ikke er helt trygge i hverdagen (dette går ikke på de som jobber i barnehagen, men at barn er forskjellige, slik vi voksne er).

Man må prøve å sette seg inn i ståstedet til en liten barnesjel, som skal gjøre seg kjent i nye omgivelser, når de tar sine første steg ut av hjemmet, med gode relasjoner som skal bygges i barnehagen.

For noen vil da en barnehage med kanskje 6–8 avdelinger bli altfor stort å håndtere. De trenger mindre forhold og færrest mulig voksne å finne sin trygghet hos.

Det er ikke enkelt for de ansatte å skulle forholde seg til for mange kolleger heller bestandig. Og for ikke å snakke om foreldre/foresatte, som skal vite hvem som de leverer sitt barn til om morgenen.

Så dette slår ut begge veier for alle parter.

Så handler det om organiseringen ellers i hverdagen, når det gjelder hvem som skal få være ute eller inne innenfor barnehagens eget inngjerdede område.

Det går også på det at når det er personalmøter, så blir det og et større puslespill som skal ivaretas på en tilfredsstillende måte.

Noe av de samme elementene som jeg allerede har nevnt, er og noe som gjelder i skolesammenheng.

Jeg har registrert at det har blitt flere utvidelser av flere ungdomsskoler, som ikke nødvendigvis er det lureste som er gjort.

Les også

Pedagogikken er det viktigste

Heldigvis ble forslaget i høst om to skoler som skulle slås sammen til én, nedstemt og stoppet.

Håpet er at dette er en ny tankegang i Bærum kommune, slik at man sørger for at ikke det blir for store enheter hverken på barne- eller ungdomsskolenivå.

Vi trenger mangfoldet av ulike størrelser på barnehagene.

En siste, men ikke minst like viktig grunn til at en ikke bør bygge for stort, er med tanke på at vi som samfunn har vært gjennom en pandemi som gjorde at det ble utfordrende for barnehager og skoler å organisere hverdagen under til dels strenge regler for å ikke spre smitte unødig mye.

Dette vil være noe som garantert vil skje igjen i fremtiden. Da er det lurt å ha med seg dette med smittevernet også i planleggingen for fremtidig vekst i kommunen.

Les også

Argumenter både for og mot store barnehager

Konklusjonen er:

Bygg heller opp igjen et nytt, moderne bygg som tilfredsstiller kravene som stilles i dag, på nåværende tomter av de barnehagene som trenger å skiftes ut grunnet slitasje og manglende universell utforming.

Gi de berørte midlertidig omplassering mens barnehagen blir revet og gjenoppbygget i moderne drakt, fremfor å slå sammen flere barnehager.

Vi trenger mangfoldet av ulike størrelser på barnehagene.

Les også

Fremtidens barnehager, større og større?