Kommunevalget 9. september nærmer seg.

Fyller du 18 år i løpet av 2019 kan du stemme. Er du nordisk statsborger (Sverige, Danmark, Finland og Island) kan du også stemme. Om du er utenlandsk statsborger over 18 år og har vært bosatt sammenhengende i Norge i de siste tre årene før valgdatoen, har du også rett til å stemme.

Det gjelder andre regler ved valg til kommune- og fylkestingsvalg enn ved stortingsvalg. Ikke alle er klar over at de faktisk har rett til å stemme og dette kan du gjøre fra 10. august da forhåndsstemmegivningen begynner.

Les mer på budstikka.no/debatt

Det er i kommunen du bor og kommunene som har ansvaret for velferdstjenestene. Barn og unges oppvekstvilkår, gode og trygge barnehager, en inkluderende skole med kunnskap og mestring i fokus, trygg og verdig eldreomsorg, god og tilgjengelig helse - og rehabiliteringstjeneste, næringsutvikling, tettstedsutvikling og boligbygging er viktige områder for Høyre i Asker. I tillegg er vi stolte av å være foregangskommune som legger FNs bærekraftsmål til grunn for all utvikling. Miljø og klima er avgjørende viktig og hvordan vi prioriterer i dag har stor betydning for hvilken hverdag og livskvalitet våre barn og barnebarn vil få.

Det er derfor viktig å engasjere seg og delta ved å avgi stemme ved valget.

Partiene sine program for hva de ønsker å prioritere i din kommune, er klare og listene over hvem som stiller til valg for de ulike partiene legges frem i god til før valget, omkring 1. juni. Sett deg inn i programmene - gjør din plikt - krev din rett.

Godt valg.